มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต (อังกฤษ: Pennsylvania State University) หรือรู้จักในชื่อ เพนน์สเตต (อังกฤษ: Penn State) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ในเมืองยูนิเวอร์ซิตีปาร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855)

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต
Pennsylvania State University
คติพจน์We are Penn State!
ที่อยู่
เว็บไซต์www.psu.edu

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เพนน์สเตตได้มีผลงานวิจัยที่เป็นที่รู้จักมากมายในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2549 มีนักศึกษา 81,664 คน อาจารย์และนักวิจัย 20,817 คน ในปัจจุบันเพนน์สเตตมีชื่อเสียงในหลายคณะ เช่นเคมี สังคมศาสตร์ ธรณีวิทยา เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมวัสดุ

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้