เปิดเมนูหลัก
น้ำพุอีสต์มอลล์ และหอนาฬิกามหาวิทยาลัยเท็กซัส

มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน (อังกฤษ: The University of Texas at Austin) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลตั้งอยู่ที่เมืองออสติน ใน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2426 (ค.ศ. 1883)[1] เป็นหนึ่งในระบบของมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่มีด้วยกันทั้งหมด 9 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเท็กซัสได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีนักศึกษามากที่สุด ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) มีนักศึกษามากกว่า 50,000 คน และอาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 20,000 คน

มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ในปี พ.ศ. 2548 อันดับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่อันดับที่ 12 ตามอันดับของ ยูเอสนิวส์ ซึ่งภาควิชา วิศวกรรมโยธาถูกจัดอยู่ในอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา

คนดังแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข