สนธิสัญญาปารีส

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สนธิสัญญาปารีส อาจหมายถึง ความตกลงหลายฉบับที่เจรจาและลงนามกันในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้นว่า

ดูเพิ่ม แก้