นายวินัย เสนเนียม (22 สิงหาคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 6 สมัย

วินัย เสนเนียม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 สิงหาคม พ.ศ. 2501
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (51 ปี)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ (2535 - 2552)
คู่สมรส แพทย์หญิงวนิดา เสนเนียม

ประวัติแก้ไข

วินัย เสนเนียม เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของนายพวงแก้ว กับนางเริ่ม เสนเนียม[1] มีพี่ชาย คือ นายถาวร เสนเนียม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมรสกับแพทย์หญิงวนิดา เสนเนียม มีบุตร 2 คน

วินัย เสนเนียม เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สิริอายุรวม 51 ปี [2]

งานการเมืองแก้ไข

วินัย เริ่มเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาเขต และ ประธานสภาเขตพญาไท ต่อมาลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 6 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วินัย เสนเนียม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข