วิธีใช้:แม่แบบ/แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ

หมายเหตุ: การปะข้อความของแม่แบบลงในหน้า ให้ใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}} เช่น {{อาเซียน}}
สำหรับแม่แบบประเภทอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย:แม่แบบ

แม่แบบนำทาง (navigation template) เป็นการจัดกลุ่มลิงก์ที่ใช้ในบทความที่เกี่ยวข้องกันหลาย ๆ บทความ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางระหว่างบทความ การแก้ไขแม่แบบนำทางสามารถทำได้ที่หน้าต้นทาง ซึ่งก็คือหน้าแม่แบบนั้น ๆ

แม่แบบนำทางมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ กล่องนำทาง (navbox) ซึ่งออกแบบมาให้อยู่ด้านล่างสุดของบทความ และ แถบข้าง (sidebar) ซึ่งออกแบบมาให้อยู่ด้านข้างของข้อความบทความ การใช้แม่แบบนำทางในบทความแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบอาจเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

วิธีทั่วไปในการสร้างแม่แบบนำทางคือการใส่ข้อมูลใน {{navbox}} หรือ {{sidebar}} ซึ่งเป็นแม่แบบหลักให้กับแม่แบบนำทางอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการสร้างแม่แบบ และทำให้แม่แบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กล่องนำทางจะถูกจัดให้อยู่ใน หมวดหมู่:กล่องนำทาง และบางโครงการวิกิจะมีรายชื่อแม่แบบนำทางที่โครงการวิกินั้น ๆ ดูแล

หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมแม่แบบ ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กล่องข้อมูล (Infobox templates) - สำหรับด้านบนขวาของหน้าแก้ไข

ดูทั้งหมดได้ที่ หมวดหมู่:กล่องข้อมูล

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยแก้ไข

สังคมศาสตร์แก้ไข

ภาษาศาสตร์แก้ไข


คอมพิวเตอร์แก้ไข


วิทยาศาสตร์แก้ไข

ดาราศาสตร์แก้ไข

ชีววิทยาแก้ไข

เคมีแก้ไข

คณิตศาสตร์แก้ไข


อื่น ๆแก้ไข

ป้ายกลุ่มบทความ (Navigational templates) - สำหรับด้านล่างของหน้าแก้ไข

ทั่วไปแก้ไข

คอมพิวเตอร์แก้ไข

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแก้ไข

ดาราศาสตร์แก้ไข

เคมีแก้ไข

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยแก้ไข

กลุ่มสถานที่ในประเทศไทยแก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

สังคมวิทยาแก้ไข


เศรษฐศาสตร์แก้ไข

เกษตรกรรมแก้ไข

ปรัชญาแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ภาพยนตร์, นิยาย, ซีรีส์แก้ไข

กีฬาแก้ไข

ดนตรีแก้ไข