วิธีใช้:แม่แบบ/แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ

หมายเหตุ: การปะข้อความของแม่แบบลงในหน้า ให้ใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}} เช่น {{อาเซียน}}
สำหรับแม่แบบประเภทอื่น ๆ ดูเพิ่มเติมที่ วิกิพีเดีย:แม่แบบ

แม่แบบนำทาง (navigation template) เป็นการจัดกลุ่มลิงก์ที่ใช้ในบทความที่เกี่ยวข้องกันหลาย ๆ บทความ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางระหว่างบทความ การแก้ไขแม่แบบนำทางสามารถทำได้ที่หน้าต้นทาง ซึ่งก็คือหน้าแม่แบบนั้น ๆ

แม่แบบนำทางมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ กล่องนำทาง (navbox) ซึ่งออกแบบมาให้อยู่ด้านล่างสุดของบทความ และ แถบข้าง (sidebar) ซึ่งออกแบบมาให้อยู่ด้านข้างของข้อความบทความ การใช้แม่แบบนำทางในบทความแบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบอาจเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

วิธีทั่วไปในการสร้างแม่แบบนำทางคือการใส่ข้อมูลใน {{navbox}} หรือ {{sidebar}} ซึ่งเป็นแม่แบบหลักให้กับแม่แบบนำทางอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนในการสร้างแม่แบบ และทำให้แม่แบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กล่องนำทางจะถูกจัดให้อยู่ใน หมวดหมู่:กล่องนำทาง และบางโครงการวิกิจะมีรายชื่อแม่แบบนำทางที่โครงการวิกินั้น ๆ ดูแล

หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมแม่แบบ ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กล่องข้อมูล (Infobox templates) - สำหรับด้านบนขวาของหน้า แก้

ดูทั้งหมดได้ที่ หมวดหมู่:กล่องข้อมูล

ภูมิศาสตร์ แก้

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย แก้

สังคมศาสตร์ แก้

ภาษาศาสตร์ แก้


คอมพิวเตอร์ แก้


วิทยาศาสตร์ แก้

ดาราศาสตร์ แก้

ชีววิทยา แก้

เคมี แก้

คณิตศาสตร์ แก้


อื่น ๆ แก้

ป้ายกลุ่มบทความ (Navigational templates) - สำหรับด้านล่างของหน้า แก้

ทั่วไป แก้

คอมพิวเตอร์ แก้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แก้

ดาราศาสตร์ แก้

เคมี แก้

ภูมิศาสตร์ แก้

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย แก้

กลุ่มสถานที่ในประเทศไทย แก้

ประวัติศาสตร์ แก้

สังคมวิทยา แก้


เศรษฐศาสตร์ แก้

เกษตรกรรม แก้

ปรัชญา แก้

การศึกษา แก้

ภาพยนตร์, นิยาย, ซีรีส์ แก้

กีฬา แก้

ดนตรี แก้