ก่อนหน้า สืบตำแหน่ง ถัดไป
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้

แม่แบบนี้ใช้สำหรับแสดงการสืบตำแหน่ง สืบราชสมบัติ สืบทอดรางวัล ฯลฯ ของบุคคล สามารถซ้อนกันหลายชั้นได้

วิธีใช้

ใส่โค้ดดังนี้ที่ท้ายบทความ ก่อนถึงหมวดหมู่

{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
 |สี1     = สีพื้นหลังของกล่องซ้าย (ค่าปริยาย: #F9F9F9)
 |สี2     = สีพื้นหลังของกล่องกลาง (ค่าปริยาย: #F9F9F9)
 |สี3     = สีพื้นหลังของกล่องขวา (ค่าปริยาย: #F9F9F9)
 |รูปภาพ   = รูปภาพในกล่องกลาง (ตรงกลาง)
 |ตำแหน่ง   = ตำแหน่งในกล่องกลางที่มีการสืบตำแหน่ง
 |คนที่    = อันดับของการสืบตำแหน่ง
 |สมัยที่    = สมัยของการสืบตำแหน่ง (การดำรงตำแหน่งซ้ำ)
 |ช่วงเวลา   = ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
 |จำนวนตำแหน่ง = จำนวนกล่องกลางที่ขยายออก ต่อกล่องซ้าย/ขวา (ค่าปริยาย: 1)
 |ก่อนหน้า   = บุคคลที่อยู่ก่อนหน้าปัจจุบัน
 |จำนวนก่อนหน้า = จำนวนกล่องซ้ายที่ขยายออก ต่อกล่องกลาง (ค่าปริยาย: 1)
 |ถัดไป    = บุคคลที่อยู่ถัดไปจากปัจจุบัน
 |จำนวนถัดไป  = จำนวนกล่องขวาที่ขยายออก ต่อกล่องกลาง (ค่าปริยาย: 1)
}}
{{สืบตำแหน่ง
 ...
 ถ้ามีตำแหน่งอื่นอีก ก็ใช้แม่แบบนี้วางซ้อนทับไปเรื่อย ๆ
 ...
}}
{{จบกล่อง}}
หมายเหตุ
 • อย่าลืมขึ้นต้นด้วย {{เริ่มกล่อง}} และลงท้ายด้วย {{จบกล่อง}} เสมอ เพราะเป็นหัวท้ายตารางของแม่แบบ หากไม่ใส่ ตารางจะไม่สมบูรณ์
 • แม่แบบทั้งสามได้แก่ เริ่มกล่อง สืบตำแหน่ง และจบกล่อง ต้องอยู่คนละบรรทัด มิฉะนั้นตารางจะไม่สมบูรณ์

สามารถใช้ {{เริ่มกล่อง/ราชสมบัติ}} แทน {{เริ่มกล่อง}} ได้หากต้องการเปลี่ยนหัวตารางเป็นคำว่า "รัชสมัยก่อนหน้า/ถัดไป"