วิธีใช้:การใช้ตารางจำแนกพันธุ์

ตัวอย่างอย่างง่ายแก้ไข

ตารางจำแนกชนิดพืช และเห็ดราแก้ไข

{{ตารางจำแนกพันธุ์
| name = จุกนารี
| image = Plant Osbe stellata1.jpg 
| image_caption = ภาพ:สารานุกรมพืชในประเทศไทย สถานที่:[[อำเภอเชียงแสน]] [[จังหวัดเชียงราย]]
| regnum = [[พืช]]
| divisio =[[พืชดอก]]
| classis =[[พืชใบเลี้ยงคู่]]
| ordo = [[ไมยร์ทาเลส]]
| familia =[[วงศ์โคลงเคลง|โคลงเคลง]]
| genus = [[สกุลเอ็นอ้า|เอ็นอ้า]]
| species = '''จุกนารี''' (''O. stellata'')
| binomial = Osbeckia stellata
| binomial_authority = Buch.-Ham. ex Ker Gawl.
}}


ตารางจำแนกชนิดสัตว์ และโพรทิสตาแก้ไข

Colorado potato beetle
 
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์ขาปล้อง
ชั้น: แมลง
อันดับ: อันดับด้วง
วงศ์: Chrysomelidae
สกุล: Leptinotarsa
สปีชีส์: L.  decemlineata
ชื่อทวินาม
Leptinotarsa decemlineata
Say, 1824
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| name = 
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| species = 
| binomial = 
| binomial_authority = 
}}


ตารางจำแนกพืชและเห็ดราในระดับที่สูงขึ้นแก้ไข

แปะก๊วย
 
รูปใบของแปะก๊วย
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: พืช
หมวด: แปะก๊วย
ชั้น: แปะก๊วย
อันดับ: แปะก๊วย
วงศ์: แปะก๊วย
สกุล: แปะก๊วย
สปีชีส์: แปะก๊วย G.  biloba
ชื่อทวินาม
Ginkgo biloba
L.
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| name =
| status =
| status_system = iucn
| image =
| image_caption =
| regnum = '''พืช'''
| divisio =
| classis =
| ordo =
| familia =
| genus =
| species =
| binomial =
| binomial_authority =
}}


ตารางจำแนกสัตว์ในระดับที่สูงขึ้นแก้ไข

Rorquals
 
Humpback Whale, Megaptera novaeangliae
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Mammalia
อันดับ: Cetacea
อันดับย่อย: Mysticeti
วงศ์: Balaenopteridae
Gray, 1864
Genera
Balaenoptera
Megaptera
{{ตารางจำแนกพันธุ์
| name = 
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| genus_authority = 
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}