แม่แบบ:กล่องข้อมูล ปีศาจ

การนำไปใช้แก้ไข

คัดลอกแม่แบบในกล่องข้อความด้านล่างนี้ แล้วเปลี่ยนกลุ่มคำหลังเครื่องหมายเท่ากับ (=) ถ้าข้อมูลใดไม่มี ให้เว้นว่างไว้ได้เลย แม่แบบจะไม่แสดงช่องนั้นอัตโนมัติ

{{กล่องข้อมูล ปีศาจ
|full_name = ชื่อด้านบนภาพ
|original_name = ชื่อเดิมที่เป็นภาษาของแหล่งกำเนิดปีศาจนั้น เช่น ชื่อที่เป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาราบิก
|english_name = ชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เช่น dream eater
|image = ชื่อภาพที่อัปโหลดไว้ เช่น Alucard.jpg
|short_describtion = คำอธิบายภาพสั้นๆ
|spell_name = ชื่อที่ถอดเสียงมาเป็นภาษาไทย เช่น อา-มา-เท-รา-สึ
|nickname = สมญานามหรือฉายา เช่น เมฆาทมิฬ
|type = ประเภท เช่น เทพอสูร พรายน้ำ สัมพเวสี 
|ability = ความสามารถพิเศษ เช่น เรียกฝน แปลงกาย
|behavior = พฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของปีศาจตัวนั้นๆ
|location_found = แหล่งที่ปีศาจพวกนั้นจะอยู่บ่อยๆ  แหล่งหากิน หรือที่สิงสถิต
|original_location = ถิ่นกำเนิด
|danger_level = ระดับความอันตรายที่มีต่อมนุษย์
|like = สิ่งที่ชื่นชอบ
|dislike = สิ่งที่เกลียด
|enemy = ปีศาจหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นศัตรูกัน
|allies = ความสัมพันธ์กับปีศาจตนอื่นที่นอกเหนือจากศัตรู  เช่น พี่น้อง คู่หู เจ้านาย ข้ารับใช้
|weakness = จุดอ่อน 
|born = สาเหตุที่มาเป็นปีศาจ เช่น ต้องคำสาป ตายไม่สงบ ถูกสร้างขึ้น ตบะแก่กล้า มีความแค้นฝังลึก
|footnate = คำอถิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
}}

แม่แบบ

{{{full_name}}}
[[ภาพ:{{{image}}}|250px|{{{short_describtion}}}]]
{{{short_describtion}}}
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อแรกเริ่ม {{{original_name}}}
ชื่ออังกฤษ {{{english_name}}}
ชื่ออ่านไทย {{{spell_name}}}
ฉายา {{{nickname}}}
ประเภท {{{type}}}
ถือกำเนิดจาก {{{born}}}
ถิ่นกำเนิด {{{original_location}}}
แหล่งที่พบ {{{location_found}}}
ความสามารถ {{{ability}}}
พฤติกรรม {{{behavior}}}
ระดับความอันตราย {{{danger_level}}}
สิ่งที่ชอบ {{{like}}}
สิ่งที่เกลียด {{{dislike}}}
จุดอ่อน {{{weakness}}}
ศัตรู {{{enemy}}}
ความสัมพันธ์ {{{allies}}}
เพื่มเติม {{{footnate}}}