วัชรเรศร วิวัชรวงศ์

พระราชโอรสในรัชกาลที่ 10

ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น (เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ ทรงเป็นพระเชษฐาใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันทรงพำนักอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยท่านชายอ้น ได้แก้ไขการเขียนสะกดชื่อ จาก วัชรเรศร (อ่านว่า วัด-ชะ-เร-สร) เป็น "วัชเรศร" เนื่องจาก มีผู้อ่านผิดเป็น วัด-ชะ-ระ-เร-สร อยู่บ่อยครั้ง

ท่านชาย
วัชเรศร วิวัชรวงศ์
หม่อมเจ้า (เดิม)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาสุจาริณี วิวัชรวงศ์
ประสูติ27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 (41 ปี)
ศาสนาพุทธ

พระประวัติแก้ไข

ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เมื่อแรกประสูติมีพระยศที่ “หม่อมเจ้า” พระนามว่า หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ มีพระโสทรเชษฐาและกนิษฐา รวม 4 องค์ ได้แก่ จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์, จักรีวัชร วิวัชรวงศ์, วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยความขัดแย้งภายในครอบครัวส่วนพระองค์ ทำให้ หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา ในขณะนั้น พาพระโอรส พระธิดา ไปประทับยังสหราชอาณาจักร ภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศที่ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ขณะทรงดำรงพระยศที่ "หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล") พระธิดาองค์เล็ก มาประทับในประเทศไทย และในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2540 ได้มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร แจ้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องว่า ท่านชายทั้งสี่พระองค์ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์ และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดร "หม่อมเจ้า" อีกต่อไป โดยทรงเปลี่ยนให้ใช้นามสกุลพระราชทาน "วิวัชรวงศ์" แทน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษา [1][2]

ปัจจุบัน ท่านชายวัชเรศร ทรงงานเป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แมนีย์ แอนด์ กอร์ดอน (Maney & Gordon, P.A., Tampa) [3] โดยทรงพำนักอยู่กับพระมารดา พระเชษฐา และพระอนุชา ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา [4][5][6]

การศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
 • Trinity Preparatory School ประเทศสหรัฐอเมริกา [7]
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จาก Stetson University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา [4]
 • ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ จาก Stetson University College of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา [4]

พระกรณียกิจสำคัญแก้ไข

พระเกียรติยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล
(พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2540)
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

ชื่อและฐานันดรศักดิ์แก้ไข

 • หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 - 13 มกราคม 2540)
 • วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (13 มกราคม พ.ศ. 2540 - 2563)
 • วัชเรศร วิวัชรวงศ์ (2563 - ปัจจุบัน)

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กราบทูล หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล. 13 มกราคม 2540. นายวิทย์ รายนานนท์. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
 2. โดยปกติแล้วการลาออกและการถอดถอนจากฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 3. "CEDAR MOUNTAIN ESTATES, LLC, DAL USA, LLC, and David Post, Appellants, v. LOAN ONE, LLC, Appellee". www.caselaw.findlaw.com
 4. 4.0 4.1 4.2 "Attorney Profile: VACHARAESORN VIVACHARAWONGSE"[ลิงก์เสีย]. www.profiles.superlawyers.com
 5. "พระโอรส’ ทั้ง 4 ในหลวง ‘รัชกาลที่ 10’". www.storyth.com
 6. "ความรู้รอบตัว หาดูยากมาก". www.dek-d.com
 7. "TRINITY PREP GRADUATES". www.orlandosentinel.com
 8. "ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ปรากฎตัวออกสื่อ ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนไทย". www.dailymotion.com
 9. "โครงการดีๆ เพื่อเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา". www.youtube.com
 10. "เปิดตัว" กองทุนการศึกษา ที่วัดไทยถาวรวนาราม ในนิวยอร์ค". www.thaienews.blogspot.com
 11. "FB Vivacharawongse โพสต์ขอร่วมแสดงความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวง - พวกเราสี่คนขอร่วมในความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงพร้อมพสกนิกรชาวไทยนับล้านคนทั่วโลก". www.thaienews.blogspot.com
 12. "ท่านอ้น-ท่านอิน พระราชนัดดาในหลวง ร.9 ทรงบวชให้ทูลกระหม่อมปู่". www.lifestyle.campus-star.com
 13. "ท่านชายอ้น วัชรเรศร"ทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกับชาวไทยในฮ่องกง 27 ต.ค.2562". www.youtube.com
 14. "ท่านชายอ้น ตั้งองค์กฐิน ณ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธพัฒนา". www.naewna.com