วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์

พระราชโอรสในรัชกาลที่ 10

ดร.วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านชายอิน; 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528)[1] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่คุณสุจาริณี วิวัชรวงศ์ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงเป็นพระราชปนัดดาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐ

วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (38 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
บุพการี
ที่อยู่อาศัยสหรัฐ
ชื่อเล่นท่านชายอิน

ประวัติ แก้

ท่านชายวัชรวีร์ มีพระภราดาและพระกนิษฐาร่วมพระมารดาสี่องค์ ได้แก่

การย้ายออกนอกราชอาณาจักร แก้

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยความขัดแย้งในครอบครัวและปัญหาชู้สาว ทำให้หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยาในขณะนั้น พาพระโอรส-ธิดาไปประทับยังสหราชอาณาจักร โดยภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศที่ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ขณะนั้นทรงดำรงพระยศที่ "หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล") พระธิดาองค์เล็ก มาประทับในไทย ซึ่งวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2540 มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเพื่อแจ้งต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า[2] ท่านชายทั้งสี่ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระบรมราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดร "หม่อมเจ้า" อีกต่อไป ทั้งนี้ได้เปลี่ยนให้ไปใช้นามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "วิวัชรวงศ์" แทน[2] อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษา ที่โดยปกติแล้วการลาออกและการถอดถอนจากฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การศึกษา แก้

  • ประถม โรงเรียนจิตรลดา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก Trinity Prep School
  • ปริญญาตรีสองสาขา คือธุรกิจต่างประเทศ และการคลัง จาก Stetson University
  • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
  • ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ อยู่ในวิทยาลัยกฎหมาย

เกียรติยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล
(พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2540)
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

ชื่อและฐานันดรศักดิ์ แก้

  • หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 - 13 มกราคม 2540)
  • วัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ (13 มกราคม พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน)

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

  1. HSH Prince Vajravira
  2. 2.0 2.1 กราบทูลทรงทราบฝ่าพระบาท หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล. 13 มกราคม 2540. นายวิทย์ รายนานนท์. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน