จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์

จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ท่านชายอ้วน; 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522)[1] เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สุจาริณี วิวัชรวงศ์ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐ โดยสมรสกับริยา กอฟห์ ชาวแซนดีเอโก สหรัฐ

จุฑาวัชร วิวัชรวงศ์
จุฑาวัชร.jpg
เกิด29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 (40 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย
ถิ่นพำนักสหรัฐ
ชื่ออื่นหม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล
คู่สมรสริยา กอห์ฟ
(พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน)
บิดามารดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุจาริณี วิวัชรวงศ์

ประวัติแก้ไข

ท่านชายจุฑาวัชร มีพระภราดาและพระกนิษฐาร่วมพระมารดาสี่องค์ ได้แก่

นอกจากนี้ ท่านชายยังมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาต่างพระมารดาอีกสองพระองค์คือ

การย้ายออกนอกราชอาณาจักรแก้ไข

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยความขัดแย้งในครอบครัว ทำให้หม่อมสุจาริณี มหิดลในขณะนั้น พาพระโอรส-ธิดาไปประทับยังสหราชอาณาจักร โดยภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศที่ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ขณะนั้นทรงดำรงพระยศที่ "หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล") พระธิดาองค์เล็ก มาประทับในไทย ซึ่งวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2540 มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเพื่อแจ้งต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า[2] ท่านชายทั้งสี่ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดร "หม่อมเจ้า" อีกต่อไป ทั้งนี้ได้เปลี่ยนให้ไปใช้นามสกุลพระราชทาน "วิวัชรวงศ์" แทน[2] อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษา ที่โดยปกติแล้วการลาออกและการถอดถอนจากฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การศึกษาแก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. HSH Prince Chudhavajra
  2. 2.0 2.1 กราบทูล หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล. 13 มกราคม 2540. นายวิทย์ รายนานนท์. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน