รายพระนามเทพแห่งแผ่นดิน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เทพแห่งแผ่นดิน คือเทพบุรุษหรือเทพนารีผู้รักษาโลกและดินตามศาสนาต่าง ๆ

ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งแผ่นดินในศาสนาต่าง ๆ
ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งแผ่นดินในศาสนาต่าง ๆ

ศาสนาฮินดู แก้

พระรูป พระนาม
พระแม่ธรณี (พระภูมิเทวี). พระแม่ธรณี (พระภูมิเทวี)

ศาสนาพราหมณ์ แก้

พระรูป พระนาม
พระแม่ธรณี (พระภูมิเทวี) ศิลปะแบบประเพณีชวาประยุกต์ในปัจจุบัน. พระแม่ธรณี (พระปฤถวีเทวี)

ศาสนาฮินดูแบบไทย แก้

พระรูป พระนาม
เจ้ากรุงพาลี

ศาสนาฮินดูแบบบาหลี แก้

พระรูป พระนาม
ซังฮฺยังวีดีวาซา

ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ-ศาสนาชาวบ้านจีน แก้

พระรูป พระนาม
พระแม่ธรณีจีน
เจ้าพ่อธรณี (ซำกัวไต่เต่)
โถวตี้กง
โถวตี้ม่า
ตั๊วแป๊ะกง

ความเชื่อพื้นเมืองของไทย แก้

พระรูป พระนาม
พระภูมิชัยมงคล.[1][2]
พระนางภูมิไชยา.

พุทธศาสนาเถรวาทและความเชื่อพื้นเมืองพม่า แก้

พระรูป พระนาม
เทวรูปพระแม่ธรณี. พระแม่ธรณี.

พุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาวัชรยาน แก้

พระรูป พระนาม
. พระวสุธารา (24 ธรรมบาล.).
พระกษิติครรภโพธิสัตว์.

ศาสนากรีก แก้

พระรูป พระนาม
. ดิมีเทอร์
. ไกอา

ศาสนาโรมัน แก้

พระรูป พระนาม
. เซเรส
. เทอร์รา

ศาสนาชินโต แก้

พระรูป พระนาม
. อิซานามิ
Dojin (土神), is a Japanese god of earth, land, and/or soil.

ศาสนาอียิปต์โบราณ แก้

พระรูป พระนาม
. เกบ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. https://www.thainewsonline.co/lifestyle/829130
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-26. สืบค้นเมื่อ 2022-07-13.