ตี้กัวไต่เต่ (สำเนียงจีนฮกเกี้ยน) หรือ ตี่กวนต้าตี้ (สำเนียงจีนแต้จิ๋ว) หรือ "ตี้กัวต้าตี้" (สำเนียงไฮ้หน่ำ-ไหหลำ) (จีน: 地官大帝; พินอิน: dìguāndàdì) เป็นเทวดาตามศาสนาท้องถิ่นจีน และศาสนาเต๋า. โดยพระองค์เป็นหนึ่งในตรีเทพซำกัวไต่เต่ของความเชื่อของจีน และศาสนาเต๋าโดยมีฐานะเป็นประมุขผู้ใหญ่สูงสุดในเทพและเซียนที่ดูแลรักษาธาตุดินโดยควบคุมดูแลบริหารจัดการเรื่องดินทั่วทุกแหล่งของโลกมนุษย์ โดยประติมานวิทยาของจุ้ยกัวไต่เต่ทรงพัสตราภรณ์ ศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ชุดสีแดงและในพระหัตถ์ทรงประสานป้ายอาญาสิทธิ์ โดยตามปฏิทินจีนวันที่ระลึกถึงพระองค์คือ วันที่ 15 ค่ำ เดือน 7[1][2]

ตี้กัวไต่เต่
เทวรูปตี้กัวไต่เต่ (ขวา) ในหมู่ตรีเทพซำกัวไต่เต่ ศิลปะแบบประเพณีจีน ณ ศาลเจ้าซีฝู (Xifu Temple - 楊梅錫福宮) เขตหยางเหมย นครเถาหยวน ไต้หวัน .
ภาษาจีน地官大帝
ความหมายตามตัวอักษรเจ้าพ่อธรณี (จีน)
(พระธรณีเทวราช)
เทวรูป ซำกัวไต่เต่ จุ้ยกัวไต่เต่ - เทียนกัวไต่เต่ - ตี้กัวไต่เต่ ศิลปะแบบประเพณีจีน ณ ศาลเจ้าสำปาย้า ซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ที่เกี่ยวข้อง แก้

เกี่ยวกับที่มาของตี้กัวไต่เต่ ซึ่งเป็นเทวบุรุษที่รักษาพื้นแผ่นดินในคติของศาสนาท้องถิ่นของจีนและศาสนาเต๋า โดยทั่วไปตามเทพปกรณัมท้องถิ่นกล่าวว่าพระองค์คือพระเจ้าชุ่นผู้เสด็จลงมายังโลกตามรับสั่งของหยวนสื่อเทียนจุน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้