พระเจ้าชุ่น (จีน: ; พินอิน: Shùn) หรือ ตี้ชุ่น (จีน: 帝舜; พินอิน: Dìshùn) หรือ ฉงหฺวา (จีน: 重華; พินอิน: Chónghuá) เป็นผู้ปกครองจีนโบราณตามตำนาน ได้รับการยกย่องในบางแหล่งข้อมูลให้เป็นหนึ่งในสามราชาห้าจักรพรรดิ โดยเป็นองค์สุดท้ายของห้าจักรพรรดิ วรรณกรรมมุขปาฐะระบุว่าพระเจ้าชุ่นมีพระชนม์ชีพในช่วงระหว่าง 2294 และ 2184 ปีก่อนคริสตกาล

พระเจ้าชุ่น
ครองราชย์2233 ปีก่อนคริสตกาล-2184 ปีก่อนคริสตกาล[1]
ก่อนหน้าพระเจ้าเหยา
ถัดไปพระเจ้าอวี่

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าชุ่น ถัดไป
พระเจ้าเหยา   จักรพรรดิจีน
สามราชาห้าจักรพรรดิ

(2233 ปีก่อนคริสตกาล - 2184 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าอวี่