อจินไตย (เทพเจ้า)

อจินไตย (Acintya, Atintya; สันสกฤต: "ซึ่งไม่สามารถคิดจินตนาการออกมาได้", "ท่านผู้ไม่มีใครนึกภาพออก") หรือชาวบาหลีเรียกกันว่า ตุงกัล (Tunggal; บาหลี: "สามัคคี")[1][2] ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดตามศาสนาฮินดูแบบบาหลี และศาสนาฮินดูในอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย: Agama Hindu Dharma) เปรียบเปรยได้กับแนวคิดของ ปรมาตมันและทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในโรงละครหนังตะลุงแบบพื้นบ้านอินโดนีเซียที่เรียกว่า วายัง[2] ชาวบาหลีสมัยใหม่เรียกพระองค์ว่าซังฮฺยังวีดีวาซา (Sanghyang Widi Wasa; เทพเจ้าทุกพระองค์ในองค์เดียว) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เสนอโดยดัง ฮยัง ดวีเจนดรา (Dang Hyang Dwijendra)[3]

อจินไตย, ตุงกัล
ซังฮฺยังวีดี
ส่วนหนึ่งของ ศาสนาฮินดู (แบบบาหลี)
PuriSaren EmptyThrone.JPG
ปัทมาสน์ ที่ประทับของอจินไตย ลักษณะเป็นอาสนะที่ว่างเปล่า สัญลักษณ์ของอจินไตย
ส่วนเกี่ยวข้องเทพเจ้าสูงสุด
สัญลักษณ์พระอาสนะที่ว่างเปล่า (ปัทมาสน์)
เทียบเท่าในศาสนาฮินดูปรมาตมัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Hobart, Angela (2003). Healing Performances of Bali: Between Darkness and Light. Berghahn Books. p. 151. ISBN 9781571814814.
  2. 2.0 2.1 Hobart, Angela (1987). Dancing Shadows of Bali: Theatre and Myth. KPI. p. 48. ISBN 9780710301086.
  3. "Enam Tokoh Suci Dalam Perkembangan Agama Hindu Di Bali" (ภาษาอินโดนีเซีย). Pemecutan. 17 January 2010.