ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย

ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย (จีน: 地母娘娘) เป็นเทวีแห่งแผ่นดินตามคติศาสนาชาวบ้านจีน[1]

ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย
Demu Niangniang (Lady Mother Earth).jpg
ตี่หมู่เนี้ยวเนี้ยว
ชื่อในภาษาต่าง ๆ
จีน地母娘娘
后土娘娘
ไทยเจ้าแม่ตี่บ้อเนี้ยเนี้ย
โฮ่วถูเนี่ยเนี้ย
ข้อมูลจำเพาะ
ได้รับการนับถือในลัทธิเต๋า, ศาสนาชาวบ้านจีน, ลัทธิขงจื๊อ
คุณลักษณะผู้พิทักษ์แผ่นดินโลก
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อ้างอิงแก้ไข

  1. 宋真宗大中祥符年間上之尊號全銜