รายนามประมุขแห่งรัฐกัมพูชา

บทความนี้เป็นรายพระนามและรายนามประมุขแห่งรัฐกัมพูชา ตั้งแต่ได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นมา โดยปัจจุบันประมุขแห่งรัฐคือ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ประมุขแห่งรัฐกัมพูชา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

ตั้งแต่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหนุ
สถาปนาพ.ศ. 2496
เว็บไซต์NorodomSihamoni.org

รายพระนามและรายนามประมุขแห่งรัฐ แก้

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2503)
ลำดับ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหนุ 26 เมษายน พ.ศ. 2484 2 มีนาคม พ.ศ. 2498
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสุรามฤต 3 มีนาคม พ.ศ. 2498 2 เมษายน พ.ศ. 2503
ประมุขแห่งรัฐ
(พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2515)
ลำดับ รายพระนาม / รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
จวบ เฮล 3 เมษายน พ.ศ. 2503 6 เมษายน พ.ศ. 2503 รักษาการ สมัยที่ 1
เจ้าสีสุวัตถิ์มณีเรศ 6 เมษายน พ.ศ. 2503 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ประธานสภาผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
จวบ เฮล 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 20 มิถุนายน พ.ศ. 2503 รักษาการ สมัยที่ 2
เจ้านโรดมสีหนุ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2503 18 มีนาคม พ.ศ. 2513 สมัยที่ 1
เจง เฮง 18 มีนาคม พ.ศ. 2513 10 มีนาคม พ.ศ. 2515 รักษาการถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2513
ลอน นอล 10 มีนาคม พ.ศ. 2515 14 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ทหาร)
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเขมร
(พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2518)
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
ลอน นอล 14 มีนาคม พ.ศ. 2515 12 เมษายน พ.ศ. 2518 (ทหาร / พรรคสังคมสาธารณรัฐ (PSR))
เซากัม คอย 1 เมษายน พ.ศ. 2518 12 เมษายน พ.ศ. 2518 รักษาการแทนลอน นอล
สัก สุตสคาน 12 เมษายน พ.ศ. 2518 17 เมษายน พ.ศ. 2518 รักษาการ / ประธานสภาสูงสุด
ประมุขแห่งรัฐ
(พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519)
ลำดับ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
เจ้านโรดมสีหนุ 17 เมษายน พ.ศ. 2518 11 เมษายน พ.ศ. 2519 (แนวร่วมแห่งชาติกัมพูชา (FUNK))
ประธานสภาบริหารสูงสุดแห่งรัฐ
(พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522)
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
เขียว สัมพัน 11 เมษายน พ.ศ. 2519 7 มกราคม พ.ศ. 2522 (พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา (PCK))
ประธานสภาปฏิวัติประชาชนกัมพูชา
(พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524)
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
เฮง สัมริน 7 มกราคม พ.ศ. 2522 27 มิถุนายน พ.ศ. 2524 (พรรคปฏิวัติประชาชนเขมร (PRPK))
ประธานสภาแห่งรัฐ
(พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2536)
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
เฮง สัมริน 27 มิถุนายน พ.ศ. 2524 6 เมษายน พ.ศ. 2535 (พรรคปฏิวัติประชาชนเขมร (PRPK))
เจีย ซิม 6 เมษายน พ.ศ. 2535 14 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (พรรคปฏิวัติประชาชนเขมร (PRPK))
ประธานสภาสูงสุดแห่งชาติ
(พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536)
ลำดับ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
เจ้านโรดมสีหนุ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2534 24 กันยายน พ.ศ. 2536 (พรรคฟุนซินเปค (FUNCINPEC))
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน)
ลำดับ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหนุ 24 กันยายน พ.ศ. 2536 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547
เจีย ซิม (รักษาการ) 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ประธานวุฒิสภา
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้