พรรคประชาชนกัมพูชา

พรรคประชาชนกัมพูชา (เขมร: គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា คณบกฺสบฺรชาชนกมฺพุชา: KPK; อังกฤษ: Cambodian People’s Party) เป็นพรรคที่สืบทอดมาจากพรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพรรคประชาชนกัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของพรรค ยกเลิกแนวคิดนิยมคอมมิวนิสต์ก่อนการประชุมสันติภาพที่ปารีส ผู้นำพรรคคือฮุน เซน และ เจีย ซิม พรรคเข้าร่วมการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2536 และได้คะแนนเสียงเป็นลำดับที่สอง ได้เข้าร่วมรัฐบาลผสมกับพรรคฟุนซินเปก โดยฮุน เซนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ฮุน เซน เข้ายึดอำนาจและขับไล่สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ออกจากตำแหน่ง และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2541 ซึ่งพรรคได้เสียงมากที่สุดและได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสม

พรรคประชาชนกัมพูชา
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
Kanakpak Pracheachon Kâmpuchéa
ประธานพรรคสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
รองประธานพรรคสมเด็จวิบุลเสนาภักดี สาย ฌุม
สมเด็จกลาโหมซอ เค็ง
คำขวัญเอกราช, วิมุตติ, ประชาธิปไตย, ศุภมงคลและสังคมวัฒนาสถาพร แด่พระราชอาณาจักร
ก่อตั้ง28 มิถุนายน พ.ศ. 2494 (70 ปี)
ที่ทำการ ราชธานีพนมเปญ,
พระราชอาณาจักรกัมพูชา
จำนวนสมาชิก  (ปี 2561)5.5 ล้านคน
อุดมการณ์2494–2534:
 ● คอมมิวนิสต์
 ● ลัทธิมากซ์-ลัทธิเลนิน
2534–ปัจจุบัน:
 ● กษัตริย์นิยม[1]
 ● อนุรักษนิยม[2]
 ● ประชานิยม
 ● อำนาจนิยม
จุดยืนกลาง
กลุ่มระดับสากลองค์การประชาธิปไตยสายกลางนานาชาติ
สี         สีฟ้า และสีส้ม
ที่นั่งพฤฒสภาในพระราชอาณาจักร
58 / 62
ที่นั่งรัฐสภาในพระราชอาณาจักร
125 / 125
คอมมูน
1,645 / 1,646
สภาท้องถิ่นในพระราชอาณาจักร
11,510 / 11,572
เว็บไซต์
cpp.org.kh
การเมืองกัมพูชา
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

อ้างอิงแก้ไข

  1. Prak, Chan Thul (2 February 2018). "Cambodian government criminalizes insult of monarchy". Reuters. สืบค้นเมื่อ 21 June 2019.
  2. Quackenbush, Casey (7 January 2019). "40 Years After the Fall of the Khmer Rouge, Cambodia Still Grapples With Pol Pot's Brutal Legacy". TIME. สืบค้นเมื่อ 7 December 2019.
  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กทม. : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข