รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


เนื้อหา: บนสุด -

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

  • ชลูด นิ่มเสมอ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์-ประติมากรรม ปี พ.ศ. 2541)(เพาะช่าง)
  • ชาติ กอบจิตติ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2547)(เพาะช่าง)
  • ชาย เมืองสิงห์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นักร้อง-นักแต่งเพลงลูกทุ่ง ปี พ.ศ. 2538) (เพาะช่าง)

แก้ไข

แก้ไข

  • ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์-จิตรกรรม ปี พ.ศ. 2544)(เพาะช่าง)

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข