ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ เกิดเมื่อ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างงานหลายประเภท จบการศึกษาจาก วิทยาลัยเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ประกาศนียบัตร Diploma of Fine Arts จากสถาบันศิลปะ Accademia di Belle Arti แห่งกรุงโรม อิตาลี โดยในสมัยเรียนที่ศิลปากรนับได้ว่าเป็นศิษย์รุ่นแรกๆของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ผลงานที่โดดเด่นได้แก่ ประติมากรรม "โลกุตระ" ด้านหน้าทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประติมากรรม "เงินพดด้วง" ที่จัดแสดงหน้าอาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน และประติมากรรม "พระบรมโพธิสมภาร" ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ชลูดได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี พ.ศ. 2541

ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ
เกิด 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
จังหวัดธนบุรี
เสียชีวิต 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (86 ปี)
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
อาชีพ ศิลปิน, ศาสตราจารย์
ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ - ประติมากรรม พ.ศ. 2541

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข