ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ศิลปิน
(เปลี่ยนทางจาก ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ)

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ หรือชื่อจริงคือ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ (เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2500 ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท; ชื่อเล่น: ไวท์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2559, นักแต่งเพลง, นักเขียนผู้ได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี 2535 จากเรื่อง มือนั้นสีขาว

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

เกิดกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
23 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (66 )
จังหวัดชัยนาท, ประเทศไทย
รางวัลรางวัลซีไรต์

ใช้ชีวิตในวัยเด็ก เรียนชั้นประถม มัธยมตอนต้นที่อำภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2520 ศึกษาศิลปะที่ โรงเรียนเพาะช่าง (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) จนจบชั้นประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกจิตรกรรมสากล ระหว่าง ปี พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2520 ได้ศึกษาศิลปะวรรณกรรมและปรัชญาจาก จ่าง แซ่ตั้ง และกวีคนสำคัญของประเทศ

พ.ศ. 2521 เข้ารับราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2524 จบคุรุศาสตรบัณฑิต เอกศิลป-ศึกษา จาก วิทยาลัยครูพระนคร

ปัจจุบัน เป็นนักเขียนอิสระ และนักแต่งเพลง สังกัด ยุ้งข้าว เรคคอร์ด

ผลงานที่ตีพิมพ์แล้ว

แก้
  1. พ.ศ. 2526 : ตุ๊กตารอยทราย (บทกวี)
  2. พ.ศ. 2528 : คนสอยดาว (บทกวี)
  3. พ.ศ. 2531 : มือนั้นสีขาว (บทกวี) ได้รับ รางวัลซีไรต์ ในปี พ.ศ. 2535
  4. พ.ศ. 2535 : เกี่ยวก้อย (ผลงานเพลง)
  5. พ.ศ. 2538 : ทัศนียภาพที่เปลี่ยนไป (แสดงจิตรกรรม ที่บางกอกแกลลอรี่)
  6. พ.ศ. 2538 : ตะตั้งเทิ้งตั้ง (รวมเรื่องสั้น)
  7. พ.ศ. 2541 : ก็พอใจอยากจะรักให้หนักหนา (บทกวี)
  8. พ.ศ. 2548 : สมควรแก่เวลา (รวมเรื่องสั้น)

ผลงานการแต่งเพลง

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้