กมล ทัศนาญชลี

ศิลปินสองซีกโลก กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) เกิดเมื่อ 17 มกราคม 2487 ถือเป็นศิลปินดีเด่นในด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทย ได้รับการยกย่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ทางด้านศิลปะร่วมสมัยของไทย ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในแนวทางสากลที่มีพื้นฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีต

ปัจจุบัน กมล ทัศนาญชลี สอนหนังสือและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินไทยในการศึกษาและหาประสบการณ์ ทั้งนี้ กมล ทัศนาญชลี ยังเป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงหนึ่งเดียว ที่ผลงานศิลปะถูกบันทึกไว้ใน Gardner's Art Through The Ages หรือ หนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์โลก ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะทั่วโลก ทั้งก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยทั่วโลกมีศิลปินได้รับการบันทึกเพียง 30,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรปและอเมริกา

การศึกษาแก้ไข

เรียนจบหลักสูตร 5 ปีจากโรงเรียนเพาะช่างในปีพ.ศ. 2507 หลังจากนั้นได้เข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กรุงเทพฯ ในปี 2512 ขณะนั้นได้รับทุนจาก Otis Art Institute of Los Angeles, California, U.S.A จึงไปเรียนต่อปริญญาตรีด้านศิลปะในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาโทจาก Otis Art Institute of Los Angeles ในปีพ.ศ. 2520 และได้เข้าสอนในมหาวิทยาลัย 2 แห่งคือ Lamar University, Beaumont, Texas, USA. ในปีพ.ศ. 2520 และ University of California, Berkeley, CA, USA ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 - 2524 -2499

 
ชื่อผลงาน หนังใหญ่-อเมริกันอินเดียน ปี 1991

รางวัลผลงานด้านศิลปะแก้ไข

  • 2541: Companion (Fourth Class) of the Most Admirable Order of The Direkgunnabhotn |
  • 2540: National Artist Award (Visual Art) |
  • 2540: Ph.D. (Honorable Painting) Burapha University, Chonburi, Thailand |
  • 2534: Special Grants with Dr. Herbert Phillips from National Endowment for the Humanities, U.S.A., The Integrative Art of Modern Thailand Project |
  • 2529: The Best Top Ten Alumni of Poh-Chang Art College, Bangkok, Thailand |
  • 2523: Annual Artist Award, The Oakland Museum, Oakland, California, U.S.A.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข