ทัศนศิลป์ (อังกฤษ: visual arts) เป็นรูปแบบของศิลปะ เช่น จิตรกรรม, การวาดภาพ, ภาพพิมพ์, ประติมากรรม, เซรามิกส์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, ภาพยนตรฺ, การออกแบบ, งานหัตถกรรม และ สถาปัตยกรรม นอจากนี้ทัศน์ศิลป์ยังรวมถึง[1]ศิลปะประยุกต์[2] เช่น การออกแบบอุตสาหกรรม, การออกแบบกราฟิก, การออกแบบแฟชั่น, การออกแบบภายใน และ การออกแบบตกแต่ง[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. An About.com article by art expert, Shelley Esaak: What Is Visual Art?
  2. Different Forms of Art – Applied Art. Buzzle.com. Retrieved 11 December 2010.
  3. "Centre for Arts and Design in Toronto, Canada". Georgebrown.ca. 2011-02-15. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 28 October 2011. สืบค้นเมื่อ 2011-10-30.