การถ่ายภาพ คือ การบันทึกเหตุการณ์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการเก็บสภาพแสง ณ เวลานั้นไว้บนวัตถุไวแสง ผ่านอุปกรณ์รับแสงที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูป หลังจากนั้น จะสามารถเปลี่ยนสภาพแสงเหล่านั้นกลับมาเป็นภาพได้อีกครั้งหนึ่ง ผ่านกระบวนการล้างอัดภาพ

กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์หลักในการถ่ายภาพ

ในภาษาอังกฤษคำว่า การถ่ายภาพ คือ Photography (อ่านว่า โฟทอก' กระฟี) มาจากการผสมคำกรีกสองคำ คือ คำว่า φως - phos ซึ่งแปลว่า แสง กับคำว่า γραφις - graphis หรือ γραφη - graphê ซึ่งแปลว่า การเขียน. เมื่อรวมกันแล้ว จึงมีความหมายตรงตัวว่า การวาดภาพด้วยแสง นั่นเอง

ประวัติการถ่ายภาพ แก้ไข

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) แก้ไข

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)

ศัพท์และบุคคลสำคัญในวงการถ่ายภาพ แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

เทคนิคการถ่ายภาพ
กระบวนการถ่ายภาพ
อื่น ๆ