ไพบูลย์ มุสิกโปดก

ไพบูลย์ มุสิกโปดก (15 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ที่จังหวัดเชียงใหม่ — 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551) เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) สร้างผลงานต่อเนื่องมากกว่า 45 ปี โดยผลงานจะเน้นเรื่องวัฒนธรรม ที่มีสาระและความสุนทรีย์ ทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์สะเทือนใจ และอิ่มเอมกับความงามของภาพแต่ละชุด จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลเหรียญทองภาพถ่ายจากต่างประเทศถึง 11 รางวัล และได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ยังเป็นผู้บุกเบิกแปลตำราการถ่ายภาพของไทยเพื่อใช้ในสถานศึกษาหลายแห่งในปัจจุบัน และเป็นวิทยากรด้านวิชาการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ไพบูลย์ มุสิกโปดก

เกิด15 พฤษภาคม พ.ศ. 2460
เสียชีวิต27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 (91 ปี)
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
อาชีพนักเขียน ช่างภาพ
สัญชาติไทย ไทย

ไพบูลย์ มุสิกโปดก ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อันเป็นจังหวัดที่ใช้เป็นที่พำนักช่วงบั้นปลายของชีวิต

ผลงานที่สำคัญในอดีต แก้

 1. คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และทำงานให้กับสมาคมเป็นเวลา 12 ปีเศษ
 2. อนุกรรมการบัญญัติศัพท์ สาขาวิชาการถ่ายภาพของราชบัณฑิตยสถาน
 3. ช่างภาพบันทึกภาพเหตุการณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
 4. ถ่ายภาพภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและตัดสินการประกวดภาพเนื่องในโครงการการท่องเที่ยว
 5. ผู้แทนของประเทศในการประชุมนักศิลปะและนักถ่ายภาพแห่งประเทศอาเซียน
 6. แปลตำราวิชาการถ่ายภาพภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเป็นจำนวน 9 เล่ม ตำราภาษาไทยเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างสูงแก่ผู้สนใจและจำหน่ายหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว บางเล่มสถาบันการศึกต่าง ๆ ได้นำไปเป็นตำราเพื่อประกอบการเรียนด้วย
 7. วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาและชมรมการถ่ายภาพหลายแห่งอาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร, พระนคร, พิษณุโลก, ราชบุรี) มหาวิทยาลัยมหิดล, ศิริราช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเอแบค, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, บริษัทปูนซีเมนต์ไทย, บริษัทเอสโซ่, สโมสรโรตารี่สวนหลวง ฯลฯ
 8. ผลิตสไลด์สีชุด “ของดีเมืองไทย” โดยถ่ายภาพสวย ๆ ของวัดวาอาราม ภูมิทัศน์เมืองไทย และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นการอวดเมืองไทยส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
 9. เป็นที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพหลายแห่ง

เกียรตินิยมทางการถ่ายภาพ แก้

 1. เกียรตินิยมขั้น A.R.P.S. จาก Royal Photographic Society Of Great Bittlan ( สมาคมถ่ายภาพหลวงแห่งประเทศอังกฤษ)
 2. เกียรตินิยมขั้น E.FIAP จาก Fe’de’ration Internationale de I’ Art Photographic ( สหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติยุโรป)
 3. เกียรตินิยม Hon.F.RPST จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 4. เกียรตินิยม Hon.FSCC จากสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
 5. เกียรตินิยม Hon.F.PST จากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ

ผลงานการถ่ายภาพที่ได้รับรางวัล แก้

 1. ภาพขาว-ดำ ประเภทภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระทรงขึ้นครองราชย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพของโกดัก ภาพนี้เป็นภาพโบราณถ่ายเมื่อ 50 ปีมาแล้ว
 2. ภาพขาว-ดำ ประเภทภาพนิ่งบันไดสีอ่อนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดภาพถ่ายของกรมศิลปากร
 3. ภาพขาว-ดำ “ข้างคลองบางซื่อ” ได้รับรางวัลเหรียญทองของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดภาพของโกดักที่ประเทศเยอรมนี
 4. ภาพขาว-ดำ บันไดสีอ่อนชื่อ “ฟากฟ้าบางปู” ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคมถ่ายภาพประเทศไทย
 5. ภาพขาว-ดำ บันไดสีอ่อนชื่อ “วัฏสงสาร” ได้รับเหรียญทองจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และรางวัลชนะเลิศในการประกวดภาพของโกดักที่ประเทศแคนาดา
 6. ภาพถ่ายและสไลด์สี ได้รับรางวัลเหรียญเงินรางวัลชมเชยอีกหลายรางวัลจากการประกวดภาพนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้