การผลิตภาพยนตร์

กระบวนการสร้างภาพยนตร์
(เปลี่ยนทางจาก การสร้างภาพยนตร์)

การผลิตภาพยนตร์, การทำภาพยนตร์ หรือ การสร้างภาพยนตร์ (อังกฤษ: filmmaking หรือ film production) เป็นกระบวนการในการผลิตภาพยนตร์ ที่อาจแยกออกเป็นหลายขั้นตอนอย่าง เรื่องราวเบื้องต้น แนวคิด หรือการดำเนินการผ่านขั้นตอนเขียนบท คัดเลือกนักแสดง ถ่ายทำ บันทึกเสียง และการผลิตซ้ำ การตัดต่อ และการฉายผลงานที่เสร็จสิ้นก่อนฉายให้ผู้ชม และจัดแสดง การผลิตภาพยนตร์มีเกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ของโลก ที่แตกต่างกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม บริบททางการเมือง และการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและเทคนิคภาพยนตร์ โดยทั่วไปแล้วการผลิตภาพยนตร์จะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และอาจใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปีจนกว่าจะเสร็จ

ขั้นตอนการสร้าง

แก้

การผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญดังนี้[1]

  • พัฒนา: เป็นขั้นตอนแรกในการคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์ การซื้อลิขสิทธิ์จากหนังสือ/บทประพันธ์ หรือการซื้อ เป็นต้น รวมถึงการเขียนบทภาพยนตร์ การหาเงินทุน
  • การเตรียมงาน: จัดการและเตรียมงานเพื่อถ่ายทำ เช่น จ้างนักแสดงและทีมงานถ่ายทำ เลือกสถานที่และสร้างฉากภาพยนตร์
  • ถ่ายทำ: เป็นการถ่ายทำองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพยนตร์ ให้ได้เป็นภาพดิบ
  • หลังการถ่ายทำ: ภาพ เสียง เทคนิคภาพพิเศษ ของภาพยนตร์ที่บันทึกไปแล้ว จะนำมาตัดต่อ และรวมกันในขั้นตอนนี้เพื่อให้ภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์
  • แจกจ่าย: ภาพยนตร์ที่เสร็จสมบูรณ์จะนำมาจัดจำหน่าย ทำการตลาด และฉายบนจอภาพยนตร์ หรือออกขายเป็นโฮมวิดีโอ

อ้างอิง

แก้
  1. Steiff, Josef (2005). The Complete Idiot's Guide to Independent Filmmaking. Alpha Books. pp. 26–28.