ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง (performing arts) คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ ประกอบด้วยดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงประเภทต่างๆ[1]

Isadora Duncan ศิลปะการแสดงประเภทหนึ่ง พัฒนามาจากฟรีแดนซ์

สำหรับความหมายของศิลปะการแสดง อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกให้ความหมายไว้ว่า "ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบธรรมชาติ" และ ลีโอ ตอลสตอย ให้ความหมายไว้ว่า "ศิลปะการแสดง เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งระหว่างมนุษย์ ด้วยการใช้คำพูดถ่ายทอดความคิด และศิลปะของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก"[2]

ประเภทของศิลปะการแสดง เช่น ดนตรี การละคร การเต้นรำ

ประวัติศาสตร์แก้ไข

นาฎศิลป์สากลแก้ไข

เรอเนสซองซ์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

ร่วมสมัยแก้ไข

ดูบทความหลักที่: สมัยใหม่

สมัยสงครามโลกแก้ไข

ศิลปะการแสดงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจจากการฟื้นคืนชีพของทั้งบัลเล่ต์และโอเปร่าในโลกตะวันตก

 
การแสดงริมถนนสมัยใหม่ใน La Chaux-de-Fonds

ลัทธิหลังสมัยใหม่ ในศิลปะการแสดงครอบงำในช่วงพุทธทศวรรษ 2500 ในระดับที่ดีมาก

นาฎศิลป์ตะวันออกแก้ไข

ตะวันออกกลางแก้ไข

อิหร่านแก้ไข

ชมพูทวีปแก้ไข

ดูบทความหลักที่: Theatre in India, Theatre in Pakistan และ Sanskrit drama

เอเซียตะวันออกไกลแก้ไข

จีนแก้ไข
ดูบทความหลักที่: นาฏศิลป์จีน
ญี่ปุ่นแก้ไข
ดูบทความหลักที่: นาฏศิลป์ญี่ปุ่น
เกาหลีแก้ไข
ดูบทความหลักที่: นาฏศิลป์เกาหลี

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้แก้ไข

ดูบทความหลักที่: รามเกียรติ์
ไทยแก้ไข
ดูบทความหลักที่: นาฏศิลป์
เขมรแก้ไข
ดูบทความหลักที่: นาฏศิลป์เขมร
พม่าแก้ไข
ดูบทความหลักที่: นาฏศิลป์พม่า

ดูเพิ่มแก้ไข

ดูบทความหลักที่: Outline of performing arts
  Arts

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

#

แม่แบบ:Humanities