รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 19[1]แก้ไข

ชื่อโรงเรียน อำเภอ ขนาด จำนวนนักเรียน (2561)
หนองบัวพิทยาคาร (ประจำจังหวัด) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ใหญ่พิเศษ 3,437
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง ใหญ่ 2,254
คำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง ใหญ่ 2,235
นาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง กลาง 1,314
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา กลาง 1,111
โนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง กลาง 1,049
กุดดินจี่พิทยาคม อำเภอนากลาง กลาง 671
กุดดู่พิทยาคม อำเภอโนนสัง กลาง 599
บ้านขามพิทยาคม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู กลาง 518
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง กลาง 514
ยางหล่อวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง เล็ก 424
หนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เล็ก 370
โนนเมืองวิทยาคาร อำเภอโนนสัง เล็ก 344
กุดสะเทียนวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง เล็ก 320
นาแกวิทยา อำเภอนาวัง เล็ก 285
หนองเรือพิทยาคม อำเภอโนนสัง เล็ก 199
กุงแก้ววิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง เล็ก 191
นากอกวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง เล็ก 191
ภูซางใหญ่วิทยาคม อำเภอสุวรรณคูหา เล็ก 140
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เล็ก 133
ดงมะไฟวิทยาคม อำเภอสุวรรณคูหา เล็ก 93

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป.1/สพป.2แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข


  1. https://data.bopp-obec.info/emis/student.php?Area_CODE=101719&Edu_year=2562 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( 10 มิ.ย. )