รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสตูล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสตูล โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม

แก้

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสตูลแบ่งตามสังกัด

แก้

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสตูลตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แก้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

แก้

จังหวัดสตูลอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ร่วมกับจังหวัดสงขลา[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตอันดามัน[3]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกำแพงวิทยา กำแพง ละงู มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ควนกาหลง ควนกาหลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน ควนโดน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ แป-ระ ท่าแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ นาทอน ทุ่งหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปาล์มพัฒนา มะนัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ พิมาน เมืองสตูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนละงูพิทยาคม ละงู ละงู มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ฉลุง เมืองสตูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตูลวิทยา คลองขุด เมืองสตูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สาคร ท่าแพ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

แก้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสตูล[2] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 159 โรงเรียนในพื้นที่ 7 อำเภอ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ควนโพธิ์ เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) น้ำผุด ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมซอย 10 ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 นิคมพัฒนา มะนัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 อุใดเจริญ ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 อุใดเจริญ ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 อุใดเจริญ ควนกาหลง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 อุใดเจริญ ควนกาหลง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาเนะ บ้านควน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาแบง แหลมสน ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกาลูบี บ้านควน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุบังจามัง ฉลุง เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด ควนสตอ ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกตรี เกตรี เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ปากน้ำ ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะยวน ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะยะระโดดนุ้ย เกาะสาหร่าย เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะยาว ปูยู เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เกาะสาหร่าย เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ เกาะสาหร่าย เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโกตา กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนคลาน ขอนคลาน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาไคร ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาจีน คลองขุด เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองขุด คลองขุด เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม ละงู ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สาคร ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควน บ้านควน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนเก แป-ระ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนขัน ควนขัน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนล่อน ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนสตอ ควนสตอ ควนโดน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกประดู่ ฉลุง เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านฉลุง เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องไทร นาทอน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดาหลำ เขาขาว ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านดูสน ควนโดน ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะโละใส ปากน้ำ ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง เกาะสาหร่าย เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ปูยู เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตันหยงโป ตันหยงโป เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ แหลมสน ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา เกาะสาหร่าย เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ตำมะลัง เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ตำมะลัง เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตูแตหรำ กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทางงอ ควนสตอ ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทางยาง สาคร ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าชะมวง ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ท่าแพ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าพยอม ปากน้ำ ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแพ ท่าแพ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่ายาง ปากน้ำ ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าแลหลา กำแพง ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านท่าศิลา นาทอน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าหิน ควนขัน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่ง ฉลุง เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ควนสตอ ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง วังประจัน ควนโดน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น สาคร ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน บ้านควน เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ น้ำผุด ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรงาม ควนขัน เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาแก้ว ท่าแพ ท่าแพ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านนาข่า เขาขาว ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาแค คลองขุด เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทอน นาทอน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาพญา ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาลาน ควนขัน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำหรา ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสูง ควนขัน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านในเมือง ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ปากน้ำ ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อหิน เขาขาว ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบารายี นาทอน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบุโบย แหลมสน ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบูเกตยามู ควนโดน ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปลักหว้า ท่าแพ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปันจอร์ ย่านซื่อ ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากบาง ละงู ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากบารา ปากน้ำ ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปากปิง กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากละงู ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าฝาง กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าพน ปาล์มพัฒนา มะนัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปิใหญ่ กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ แป-ระ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ ท่าแพ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนา มะนัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะหงัง ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147 ย่านซื่อ ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านราไว ขอนคลาน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่ ท่าเรือ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลาหงา ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตง นาทอน ทุ่งหว้า อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังปริง ท่าเรือ ท่าแพ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังพระเคียน นิคมพัฒนา มะนัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านวังพะเนียด เกตรี เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังสายทอง น้ำผุด ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสนกลาง แหลมสน ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนเทศ แป-ระ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาคร สาคร ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสาครเหนือ สาคร ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสายควน ท่าแพ ท่าแพ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไสใหญ่ กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง น้ำผุด ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไทร ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว ละงู ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวควน น้ำผุด ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาญ เขาขาว ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ตันหยงโป เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใหม่ ควนโพธิ์ เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอุได อุใดเจริญ ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอุไร กำแพง ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนผังปาล์ม 1 ปาล์มพัฒนา มะนัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนผังปาล์ม 2 ปาล์มพัฒนา มะนัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผังปาล์ม 3 ปาล์มพัฒนา มะนัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนผังปาล์ม 4 ปาล์มพัฒนา มะนัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนผังปาล์ม 7 ปาล์มพัฒนา มะนัง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แหลมสน ละงู อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวรรธนะสาร ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหน้าเมือง คลองขุด เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชมพูนิมิต ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 สาคร ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลควนโดน ควนโดน ควนโดน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ท่าแพ ท่าแพ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมะนัง นิคมพัฒนา มะนัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ฉลุง เมืองสตูล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลละงู กำแพง ละงู อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลสตูล พิมาน เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แก้

จังหวัดสตูลมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตั้งอยู่ที่ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

จังหวัดสตูลมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสตูล (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบลคลองขุด (1 โรงเรียน) และองค์การบริหารตำบลทุ่งบุหลัง (1 โรงเรียน)[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนา มะนัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองสตูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหัวทาง พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล พิมาน เมืองสตูล อนุบาล
เทศบาลตำบลคลองขุด โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) คลองขุด เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า อนุบาล

โรงเรียนเอกชน

แก้

โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมีทั้งสิ้น 40 โรงเรียน[5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนจงหัว พิมาน เมืองสตูล ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา พิมาน เมืองสตูล ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา คลองขุด เมืองสตูล ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนมุสลิมศึกษา ฉลุง เมืองสตูล ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม พิมาน เมืองสตูล ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ฉลุง เมืองสตูล ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนศรีอมานศึกษา ควนขัน เมืองสตูล ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนโคกทรายอนุสรณ์ บ้านควน เมืองสตูล ก่อนประถม
โรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม ปากน้ำ ละงู ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนสตูลศานติศึกษา กำแพง ละงู ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ละงู ละงู ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนสายเพชรศึกษา กำแพง ละงู ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ กำแพง ละงู ก่อนประถม
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา นาทอน ทุ่งหว้า ประถม
โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ (ทุ่งหว้า) ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ก่อนประถม
โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา นาทอน ทุ่งหว้า ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร นาทอน ทุ่งหว้า มัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ท่าแพ ท่าแพ ก่อนประถม-มัธยมตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ ท่าแพ ท่าแพ ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนดารุลมุอ์มิน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์ ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง มัธยมตอนต้น-มัธยมปลาย
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนา มะนัง ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ ปาล์มพัฒนา มะนัง ก่อนประถม-ประถม
โรงเรียนมำบาอูลอูลูม เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล มัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ คลองขุด เมืองสตูล ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ บ้านควน เมืองสตูล ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ฉลุง เมืองสตูล ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา ฉลุง เมืองสตูล ก่อนประถม-ม.ตอนปลาย
โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ ฉลุง เมืองสตูล มัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนแสงธรรม ควนโพธิ์ เมืองสตูล มัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนดารุลอูลูม ย่านซื่อ ควนโดน มัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร ควนสตอ ควนโดน ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ควนสตอ ควนโดน ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ควนสตอ ควนโดน ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ควนสตอ ควนโดน ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ท่าแพ ท่าแพ มัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง มัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง ก่อนประถม-มัธยมตอนปลาย

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-19. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลสถิติและสารสนเทศการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล". 2015-07-23. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-03-09. สืบค้นเมื่อ 2022-04-27.