รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสตูล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสตูล โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวมแก้ไข

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสตูลแบ่งตามสังกัดแก้ไข

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดสตูลตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16แก้ไข

จังหวัดสตูลอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ร่วมกับจังหวัดสงขลา[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 โรงเรียน โดยทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของสหวิทยาเขตอันดามัน[3]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกำแพงวิทยา กำแพง ละงู มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ควนกาหลง ควนกาหลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน ควนโดน มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ แป-ระ ท่าแพ มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ นาทอน ทุ่งหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า มัธยมศึกษา
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปาล์มพัฒนา มะนัง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ พิมาน เมืองสตูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนละงูพิทยาคม ละงู ละงู มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ฉลุง เมืองสตูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตูลวิทยา คลองขุด เมืองสตูล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาครพิทยาคาร สาคร ท่าแพ มัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแก้ไข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

จังหวัดสตูลมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองสตูล (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบลคลองขุด (1 โรงเรียน) และองค์การบริหารตำบลทุ่งบุหลัง (1 โรงเรียน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนา มะนัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองสตูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหัวทาง พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง พิมาน เมืองสตูล ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล พิมาน เมืองสตูล อนุบาล
เทศบาลตำบลคลองขุด โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) คลองขุด เมืองสตูล อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า อนุบาล

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)