เปิดเมนูหลัก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนมัธยม สพม.แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

  • โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  • โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
  • โรงเรียนรัชดา
  • โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ
  • โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา
  • โรงเรียนอนุบาลวิภาวี
  • โรงเรียนการกุศลวัดท่าสะอาด
  • โรงเรียนรามาธิปไตย
  • โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน