รายชื่อหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน้านี้คือรายชื่อของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน

กองบัญชาการ แก้ไข

ผู้บัญชาการ อัตรา พลตำรวจโท

กองบัญชาการตำรวจนครบาล แก้ไข

มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาล อัตรา พลตำรวจโท

 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 3
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 4
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 7
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 8
 • กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
 • กองบังคับการตำรวจจราจร
 • กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
 • กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
 • ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กองบัญชาการตำรวจภูธร แก้ไข

กองบังคับการ มีผู้บังคับการ อัตรา พลตำรวจตรี

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
(ภาคกลาง)
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
(ภาคตะวันออก)
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
(ภาคเหนือตอนบน)
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
(ภาคเหนือตอนล่าง)
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
(ภาคตะวันตก)
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
(ภาคใต้ตอนบน)
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
(ภาคใต้ตอนล่าง)
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค
 • กองบังคับการอำนวยการ

กองบังคับการ แก้ไข

 • กองการต่างประเทศ
 • กองการสอบ
 • กองการเงิน
 • กองงบประมาณ
 • กองทะเบียน
 • กองทะเบียนประวัติอาชญากร
 • กองทะเบียนพล
 • กองนิติการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
 • กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด (บก.ขส.)
 • กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 (บก.ปส.2)
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (บก.ตม.1)
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ
 • กองบังคับการฝึกพิเศษ (ตชด.)
 • กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (บก.สอ.)
 • กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ บชน.
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3
 • กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.)
 • กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1
 • กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4
 • กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
 • วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (วพ.)
 • กองบินตำรวจ
 • กองบังคับการปราบปราม
 • กองพลาธิการ
 • กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
 • กองพิสูจน์หลักฐาน
 • กองวิจัยและพัฒนา
 • กองวิชาการ
 • กองวิทยาการภาค 1
 • กองวิทยาการภาค 2
 • กองวิทยาการภาค 3
 • กองวิทยาการภาค 4
 • กองวินัย
 • กองสวัสดิการ
 • กองสารนิเทศ
 • กองอัตรากำลัง
 • กองอุทธรณ์และร้องทุกข์
 • กองบังคับการตำรวจจราจร
 • กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 (ปทุมธานี)
 • กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 (ขอนแก่น)
 • กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (เชียงใหม่)
 • กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 (สงขลา)
 • กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • กองบังคับการตำรวจทางหลวง
 • กองบังคับการตำรวจรถไฟ
 • กองบังคับการตำรวจสื่อสาร
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.)
 • กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน(บก.อก.สพฐ.)
 • กองบังคับการฝึกพิเศษตำรวจตระเวณชายแดน (ตชด.)
 • กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (บก.สอ.)
 • กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)
 • ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
 • สถาบันอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
 • สำนักงานเลขานุการ
 • กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
 • กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

กองกำกับการ แก้ไข

 • กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
 • สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
 • กองกำกับการ 3 (ปฏิบัติการพิเศษทางน้ำ) กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • กองกำกับการ 5 กองกำกับการสุนัขตำรวจ
 • กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
 • กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • กองกำกับการสืบสวน (กก.สส.น.3)
 • กองกำกับการสืบสวน (กก.สส.น.7)
 • กองกำกับการสืบสวน (กก.สส.น.9)

กอง แก้ไข

 • กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ แก้ไข

 • ศูนย์บริการพิเศษ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
 • ศูนย์บริการประชาชน
 • ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม กองบังตับการอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ[1]
 • ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
 • ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 - ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.02)
 • ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้[2]
 • ศูนย์ตำรวจอาสาชุมชน ตำบลลำลูกกา
 • ศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ[3]
 • ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
 • ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรม[4]
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศาลายา นครปฐม
 • ศูนย์เหยี่ยวเวหา(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 • ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง โรงพยาบาลตำรวจ[5]
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 - ภาค 9
 • ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาล

สถานีวิทยุ แก้ไข

 • สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สวพ.91
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด" (สสส.) เอเอ็ม 1179

ศูนย์เฉพาะกิจ แก้ไข

 • ศูนย์อำนวยการบริการประชาชน
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และการจราจร
 • ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำรวจภูธร[6]
 • ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ประสบอุทกภัย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่อง โรงพยาบาลตำรวจ[7]
 • ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)

อ้างอิง แก้ไข

 1. http://edp.edupol.org/edp7/respon7.html[ลิงก์เสีย]
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-20. สืบค้นเมื่อ 2011-10-30.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-12-04. สืบค้นเมื่อ 2011-10-30.
 4. http://www.innnews.co.th/%E0%B8%A0-1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1--317411_05.html[ลิงก์เสีย]
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-07-21. สืบค้นเมื่อ 2011-11-12.
 6. http://www.innnews.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%9A-%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2--317859_05.html[ลิงก์เสีย]
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-11-12.