กองบังคับการตำรวจน้ำ

กองบังคับการตำรวจน้ำ (อังกฤษ: Thai Marine Police Division) เป็นหน่วยงานตำรวจน้ำในสังกัดของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติตำรวจเช่นเดียวกับบนฝั่งทุกประการ และมีหน้าที่เพิ่มเติมคือการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามกฎหมายทางทะเลที่กำหนด

กองบังคับการตำรวจน้ำ
เครื่องหมายราชการประจำหน่วยงาน
อาร์มประจำหน่วยงาน
อักษรย่อบก.รน.
คำขวัญพิทักษ์ประชาดุจครอบครัว ปกป้องความมั่นคงทางน้ำทั่วหล้า
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง15 พฤษภาคม, พ.ศ. 2495 (71 ปี 288 วัน)
โครงสร้างเขตอำนาจ
เขตอำนาจในการปฏิบัติการประเทศไทย
เขตอำนาจเฉพาะด้าน
 • ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่ง
สำนักงานใหญ่ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ผู้บริหารหน่วยงาน
 • พลตำรวจตรี พฤทธิพงศ์ นุชนารถ, ผู้บังคับการ
หน่วยงานปกครอง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เขตอำนาจปกครอง • 12 กองกำกับการ, 1 กลุ่มเรือตรวจการณ์ขนาด 110 - 180 ฟุต
เว็บไซต์
marine.police.go.th

ประวัติ แก้

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยต้องพึ่งพาการขนส่งทางน้ำเพื่อนำเข้าและส่งออกเป็นหลัก ซึ่งในขณะนั้นทางการไทยขาดหน่วยงานที่เข้ามาดูแลด้านการรักษากฎหมายทางทะเล โดยในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2490 ได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้ควบคุมดูแลในการรักษากฎหมายทางทะเล แต่ด้วยภารกิจที่หลากหลาย ประกอบกับกองทัพเรือเองจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนในทุก ๆ ด้าน ทำให้รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษากฎหมายในขณะนั้น คือกระทรวงกลาโหม ที่กำกับดูแลกองทัพเรือ และกระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลกรมตำรวจ พิจารณาร่วมกันเห็นชอบให้จัดตั้ง กองตำรวจน้ำ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2495

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2497 กองบังคับการตำรวจน้ำ เคยตั้งอยู่บริเวณศุลกสถาน หลังจากกรมศุลกากรย้ายไปทำการที่บริเวณท่าเรือคลองเตย[1] และปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายไปยังที่ทำการปัจจุบัน ซึ่งบริเวณเดิมต่อจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นที่ทำการของสถานีตำรวจดับเพลิงบางรัก[2]

ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการตำรวจน้ำ ตามกฎกระทรวงที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

เครื่องหมายประจำหน่วย แก้

เครื่องหมายราชการประจำหน่วยงาน แก้

กองบังคับการตำรวจน้ำ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ประกอบไปด้วย[3]

 • โล่เขน หมายถึง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้รูปแบบตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สมอ หมายถึง กองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการทั้งทางน้ำและทางทะเล โดยมีเรือตรวจการณ์เป็นอุปกรณ์หลักในการปฏิบัติหน้าที่
 • ลายพรรณพฤกษาลายใบเทศ หมายถึง การเจริญเติบโตของหน่วยงาน

ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ แก้

 
ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ

ธงเจ้าพนักงานตำรวจน้ำ ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานด้านติดกับคันธงกว้าง 1 ส่วน ผืนธงมีความยาว 3 ส่วน ช่วงต้นจากคันธง 1 ส่วน ลักษณธและสีเดียวกับธงชาติไทย ส่วนที่ 2 และ 3 ถึงปลายธงเป็นสีเลือดหมู ตรงกลางมีพระแสงดาบเขนและโล่สีเหลือง โดยจะชักธงเพื่อแสดงตนเวลาปฏิบัติหน้าที่[4]

หน่วยงานในสังกัด แก้

 
เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำไทยและหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ ระหว่างการฝึกผสม SEACAT 2018 ณ กองงบัญชาการหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือสหรัฐ (NSW) มองไปทางเรือของตำรวจน้ำขณะทำการฝึกในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

กองบังคับการตำรวจน้ำ แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 3 ส่วน 12 กองกำกับการ ประกอบไปด้วย[5]

 • ส่วนอำนวยการ
  • ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • ส่วนยุทธการทางเรือ
  • กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจน้ำ ดูแลด้านการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
  • กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ดูแลด้านการปฏิบัติการใต้น้ำ
  • กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจน้ำ ดูแลด้านการปฏิบัติการทางเรือ
 • ส่วนปฏิบัติการ ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ท้องน้ำครอบคลุม แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง อ่าวไทยตอนบน อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามัน
  • ส่วนกลาง
   • กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด 110 - 180 ฟุต กองบังคับการตำรวจน้ำ ประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ ระวางขนาด 110 - 180 ฟุต
  • ส่วนภูมิภาค
   •  
    สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ บริเวณแม่น้ำท่าจีน
    กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (กรุงเทพมหานคร) พื้นที่รับผิดชอบ[6] ลำน้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาถึงกรุงเทพมหานคร และชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
   • กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ชลบุรี) พื้นที่รับผิดชอบ[7] ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
   • กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ (สุราษฎร์ธานี)[8] พื้นที่รับผิดชอบ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเขตจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช[9]
   • กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ (สงขลา) พื้นที่รับผิดชอบ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และทะเลสาบสงขลา[10]
   • กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ภูเก็ต) พื้นที่รับผิดชอบ ชายฝั่งทะเลอันดามันในเขตจังหวัด ระนอง ภูเก็ต พังงา
   • กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ตรัง) พื้นที่รับผิดชอบ ชายฝั่งทะเลอันดามันในเขตจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล[11]
   • กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ (มุกดาหาร) พื้นที่รับผิดชอบ ลำน้ำโขงในเขตจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี[12]
   • กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ (หนองคาย) พื้นที่รับผิดชอบ ลำน้ำโขงในเขตจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ[13]
   • กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ (เชียงแสน) พื้นที่รับผิดชอบ ลำน้ำโขงในเขตจังหวัดเชียงราย[14]

เรือตรวจการณ์ แก้

สถานะประจำการ แก้

หมายเลข รูปภาพ ผลิตในประเทศ ชื่อเรือ ปีที่เข้าประจำการ ขนาด รายละเอียด
เรือตรวจการณ์ขนาด 180 ฟุต
1802 เรือดำรงราชานุภาพ 180 ฟุต [15]
1803 เรือลพบุรีราเมศวร์ 180 ฟุต [16]
1804   ไทย[17] เรือศรีนครินทร์ 2532[17] 180 ฟุต มีปืนประจำเรือขนาด 3 นิ้วลำเดียวของตำรวจน้ำ[18][19]
เรือตรวจการณ์ขนาด 110 ฟุต
1101 เรือจ่าแสนยบดี 110 ฟุต
1102 เรือเชวงศักดิ์สงคราม 110 ฟุต
1103 เรือพรหมโยธี 110 ฟุต
เรือตรวจการณ์ ขนาด 130 ฟุต
1301   ไทย [20] เรือชัยจินดา 2564 130 ฟุต ปล่อยลงน้ำวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[21]
เรือตรวจการณ์ ขนาด 90 ฟุต
901   ไทย เรือศรียานนท์ 2532 90 ฟุต [22] [23]
เรือตรวจการณ์ ขนาด 70 - 80 ฟุต
706   ไทย[24] เรือวาสุเทพ 2560[25] 70 ฟุต [26]
707     ไทย[24] เรืออธิกรณ์ประกาศ 2560 70 ฟุต [24]
807 เรือพระองค์คำรบ 85 ฟุต [27] [28]
808 เรือพิจารณ์พลกิจ 85 ฟุต [29] [28]
809 เรือรามอินทรา 85 ฟุต [30] [28] [23]
814   ไทย เรือคุณพุ่ม 2551 80 ฟุต [31]
815   ไทย เรือรัถยาภิบาลบัญชา 2559 80 ฟุต ตั้งชื่อเรือตามผู้บัญชาการตำรวจคนแรก หลวงรัถยาภิบาลบัญชา
เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN
816   ไทย เรืออรรถราชวราทร 2559 80 ฟุต เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN
817   ไทย เรือปทุมวัน 2 2563 เรือตรวจการแบบ M25 Patrol Boat[32]

เรือตรวจการณ์ตั้งแต่ขนาด 60 ฟุตลงมา แก้

 
เรือตรวจการณ์ 516 เป็นเรือขนาด 50 ฟุตกำลังตรวจการณ์บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์

จะไม่มีการตั้งชื่อประจำเรือ แต่จะใช้การเรียก เรือตำรวจน้ำ ซึ่งบางครั้งเขียนเป็นอักษรย่อภาษาไทยข้างลำเรือว่า รน. ตามด้วย หมายเลขประจำเรือ ตามขนาดเรือ และลำดับภายในชุด เช่น

 
เรือตรวจการณ์ขนาด 30 ฟุต หมายเลข 317 บริเวณแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • เรือตรวจการณ์ 516
 • เรือตำรวจน้ำ 525[33]
 • เรือตำรวจน้ำ 625 - 629[34]

เรือตรวจการณ์ลำน้ำ แก้

ประกอบด้วยเรือหลากหลายขนาด ตามภารกิจในแต่ละพื้นที่[35]

 • เรือตรวจการณ์ 40 ฟุต
 • เรือตรวจการณ์ 30 ฟุต
 • เรือเพลายาว
 • เรือยาง
 • เรือท้องแบน

สถานะปลดประจำการ แก้

 •  
  เรือตรวจการณ์ 813 บุเรศผดุงกิจ ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547
  เรือตรวจการณ์ 813 บุเรศผดุงกิจ ตั้งชื่อขึ้นตามพระยาบุเรศผดุงกิจ (รวย พรหโมบล) อธิบดีกรมตำรวจคนที่ 3 ของประเทศไทย ปลดประจำการเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547[36] โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเรือเสียชีวิต 1 นายในเหตุการณ์[37] ปัจจุบันส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเพื่อนำไปจัดแสดงในอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงภัยพิบัติครั้งนั้น[38]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. "โรงภาษีร้อยชักสาม : ตึก 130 ปีที่เคยเป็นออฟฟิศศุลกากร ที่ทำการตำรวจน้ำ และสถานีดับเพลิง". The Cloud. 2020-03-03.
 2. "จาก "โรงภาษีร้อยชักสาม" จนมาเป็น สถานีตำรวจดับเพลิงบางรัก".
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๙๘) (soc.go.th)
 4. พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 เก็บถาวร 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (soc.go.th) ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 67 หน้า 1 วันที่ 30 เมษายน 2522
 5. "ตำรวจน้ำไทย". tmrp.police.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-06. สืบค้นเมื่อ 2021-10-06.
 6. "กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ - กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานในสังกัด | Facebook". www.facebook.com (ภาษาอังกฤษ).
 7. "กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ภารกิจ อำนาจหน้าที่". div5.marine.police.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-06. สืบค้นเมื่อ 2021-10-06.
 8. "กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ". Facebook (ภาษาอังกฤษ).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. "สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ - ตำรวจน้ำปากพนัง". Facebook (ภาษาอังกฤษ).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 10. "เขตพื้นที่รับผิดชอบ | กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจน้ำ" (ภาษาอังกฤษ).
 11. "กองกำกับการ9 กองบังคับการตำรวจน้ำ กันตัง จังหวัดตรัง". www.facebook.com (ภาษาอังกฤษ).
 12. "เกี่ยวกับ กก.10 บก.รน". กองกำกับการ10กองบังคับการตำรวจน้ำ (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-06. สืบค้นเมื่อ 2021-10-06.
 13. "กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ". Facebook (ภาษาอังกฤษ).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 14. "ผบช.ก.พร้อมแม่บ้าน รับ-มอบ 'เรือตรวจการณ์' ให้ตำรวจน้ำเชียงแสน". สยามรัฐ. 2021-02-20.
 15. "กองบังคับการตำรวจน้ำ (Marine Police Division) HOTLINE 1196 - เรือตรวจการณ์ หมายเลข 1802 (ดำรงราชานุภาพ)". www.facebook.com (ภาษาอังกฤษ).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 16. "กองบังคับการตำรวจน้ำ (Marine Police Division) HOTLINE 1196 - เรือตรวจการณ์ หมายเลข 1803 (ลพบุรีราเมศวร์)". www.facebook.com (ภาษาอังกฤษ).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 17. 17.0 17.1 "SRINAKARIN 1804 - Italthaimarine". italthaimarine.com (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-18. สืบค้นเมื่อ 2022-01-17.
 18. ""เรือ"ถวายพระเกียรติกับภารกิจ"มิสกวัน บัวรา"". คมชัดลึกออนไลน์. 2009-09-27.
 19. "กองบังคับการตำรวจน้ำ (Marine Police Division) HOTLINE 1196 - เรือตรวจการณ์ หมายเลข 1804 (ศรีนครินทร์)". www.facebook.com (ภาษาอังกฤษ).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 20. "1301 ROYAL THAI MARINE POLICE – Seacrest Marine Thailand" (ภาษาอังกฤษ).
 21. "ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานปล่อยเรือตรวจการณ์ 1301 เสริมศักยภาพดูแลความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล". Facebook (ภาษาอังกฤษ).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 22. "SRIYANONT - Italthaimarine". italthaimarine.com (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-18. สืบค้นเมื่อ 2022-01-17.
 23. 23.0 23.1 "เรือตำรวจน้ำแตกต่างจากเรือของทหารเรืออย่างไรบ้างครับ". www.thaifighterclub.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-17. สืบค้นเมื่อ 2022-01-17.
 24. 24.0 24.1 24.2 matichon (2018-03-31). "เสริมเขี้ยวเล็บใหม่! ตำรวจน้ำรับมอบเรือตรวจการณ์ 706 'เรือวาสุเทพ' เข้าประจำการ". มติชนออนไลน์.
 25. reporter4. "ตำรวจน้ำปล่อยเรือตรวจการณ์ | Police News Varieties" (ภาษาอังกฤษ).
 26. KHAOPHUKET.COM. "ภูเก็ตจัดพิธีรับเรือตรวจการณ์ 706 (วาสุเทพ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางน้ำ". www.khaophuket.com.
 27. ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 807 สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ "Purchase (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง)". marine.police.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-18. สืบค้นเมื่อ 2022-01-17.
 28. 28.0 28.1 28.2 ดัชนีเรือตรวจการณ์ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เก็บถาวร 2022-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 29. ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์ หมายเลข 808 สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 7กองบังคับการตำรวจน้ำ Purchase (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง) (police.go.th) เก็บถาวร 2022-01-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 30. matichon (2020-09-05). "ตร.น้ำแจ้ง ศอ.บต.เปิดเจรจามาเลย์ ปมชนเรือไทยชาวประมงสูญหาย 1". มติชนออนไลน์.
 31. "ตร.น้ำภูเก็ตรับมอบเรือตรวจการณ์ "คุณพุ่ม" ปฏิบัติหน้าที่แทนเรือ ต.813". mgronline.com. 2008-03-31.
 32. admin. "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ "ปทุมวัน 2 (817)" ลงน้ำ – สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" (ภาษาอังกฤษ).
 33. admin. "ตำรวจน้ำ กก.9 ตรัง ยึดยาไอซ์ 650 กิโล กลางทะเลอันดามัน – สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" (ภาษาอังกฤษ).
 34. "MPC. 625 - MPC. 629 - Italthaimarine". italthaimarine.com (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-18. สืบค้นเมื่อ 2022-01-17.
 35. "ยานพาหนะทางน้ำ-ทางบก". กองกำกับการ10กองบังคับการตำรวจน้ำ (ภาษาอังกฤษ). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-06. สืบค้นเมื่อ 2021-10-06.
 36. "ตร.น้ำมอบเรือตรวจการณ์ 813 ให้ อบจ.พังงา พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภัยพิบัติ". mgronline.com. 2017-03-21.
 37. "ตำรวจน้ำร่วมอาลัย "พี่แดง" เหยื่อสึนามิกับเรือ ต.813". mgronline.com. 2005-12-26.
 38. "ตร.น้ำมอบเรือตรวจการณ์ 813 ให้ อบจ.พังงา พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภัยพิบัติ". m.mgronline.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)