ตำรวจรถไฟ (อังกฤษ: Railway police , Railroad police) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อย, ความปลอดภัย และทรัพย์สินส่วนบุคคลในบริเวณสถานีรถไฟ รวมถึงทรัพย์สินภายในตู้บรรทุกของรถไฟ ตำรวจรถไฟมีอำนาจเต็มในการรักษาความปลอดภัยภายในสถานีรถไฟ ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเป็นไปตามแต่ละประเทศ ในบางประเทศตำรวจรถไฟไม่ได้มีหน้าที่โดดเด่นกว่าตำรวจท้องที่ โดยตำรวจรถไฟจะมีหน้าที่เหมือนตำรวจรักษาความปลอดภัยทั่วไป แต่บางแห่งตำรวจรถไฟได้รับอำนาจเต็มในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าตำรวจหน่วยอื่น ๆ

ในสหรัฐ และประเทศแคนาดา ตำรวจรถไฟจะมีหน้าที่ดูแลในส่วนของรถไฟชั้นที่หนึ่ง จนถึงระดับที่ลดลงตามลำดับชั้น ในบางประเทศหน่วยงานนี้จะเป็นลักษณะกองกำลังตำรวจภาคพื้นดินมากกว่าที่จะแยกตัวเป็นหน่วยงานอิสระ ในสหราชอาณาจักร อำนาจในการรักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟจะขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจขนส่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นตำรวจขนส่งในส่วนของภูมิภาคสหราชอาณาจักร มีหน้าที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยทางรถไฟและสถานีรถไฟ พร้อมทั้งระบบขนส่งมวลชนทั่วทั้งสหราชอาณาจักร

แต่ละประเทศ แก้

ไทย แก้

กองบังคับการตำรวจรถไฟ เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ในส่วนบริเวณรถไฟของประเทศไทย มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถไฟทั่วประเทศ และจับกุมบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะ ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งหมด 5 กองบังคับการ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจรถไฟคนสุดท้าย คือ พลตำรวจตรี ชัยรพ จุณณวัตต์

สหรัฐอเมริกา แก้

เยอรมนี แก้

Bahnpolizei เป็นอดีตนามของสำนักงานตำรวจรถไฟเยอรมนีตะวันตก และอยู่ภายใต้การควบคุมของ Deutsche Bundesbahn บริษัทรถไฟของรัฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่ของ Bahnpolizei มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนในเขตอำนาจของตน, อาชญากรรมของผู้โดยสาร, การก่อการร้าย, การข่มขู่, การพ่นสีบนสถานที่ในเขตอำนาจของตน เช่น สถานีรถไฟ และรถไฟ, การก่อกวนทางสัญญาณ, การโกงตั๋ว, เหตุโจรกรรม, และการขโมยทรัพย์สินส่วนบุคคล, กระเป๋า หรือ สัมภาระ และยังมีการตรวจสอบเหตุรถไฟชนกัน / ยานพาหนะในสังกัด และการปล่อยสารพิษต่อมนุษย์

ใน ค.ศ. 1992 ต่อมา ภารกิจการรักษาความปลอดภัยในสถานีรถไฟถูกควบคุมโดย Bundesgrenzschutz (หน่วยพิทักษ์ชายแดนสหพันธ์) เกิดจากการรวมของหน่วยงาน Bahnpolizei กับหน่วยยามชายแดนสหพันธ์ เข้ารวมกัน ในส่วนของเยอรมนีตะวันออกนั้นได้มีหน่วยงานที่ชื่อว่า Transportpolizei คอยดูแลเหมือนกับตำรวจรถไฟในเยอรมนีตะวันตก ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 Bundesgrenzschutz ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น Bundespolizei (ตำรวจสหพันธ์) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 และหน่วยงานนี้มีเขตอำนาจเต็มในการจัดการ หรือรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟเยอรมนีอย่างสมบูรณ์

บราซิล แก้

สำนักตำรวจรถไฟกลางแห่งบราซิล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1852 ตามพระบรมราชโองการของจักรพรรดิเปดรูที่ 2 ทำให้สำนักตำรวจรถไฟกลางเป็นหน่วยงานตำรวจที่เก่าแก่ที่สุดของหน่วยตำรวจบังคับใช้กฎหมายของประเทศบราซิล มีการเรียกร้องจากข้อเสนอของวุฒิสมาชิกบราซิลในการปฏิรูปองค์การใหม่เนื่องจากการเสื่อมอำนาจขององค์การ โดยวุฒิสมาชิกเสนอด้วยเหตุผลว่าสำนักงานมีความจำเป็นต่อความมั่นคงแห่งชาติ

อินเดีย แก้

 
ตรากองป้องกันรถไฟอินเดีย (RPF)

เวียดนาม แก้

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศเวียดนาม คือ กรมตำรวจจราจรเวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ร่วมกับสำนักงานควบคุมและรักษาความปลอดภัยของรถไฟ สำนักงานมีหน้าที่รักษาทางรถไฟ, ตรวจสอบมาตรฐานรถไฟ และรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีรถไฟ[1]

อิตาลี แก้

อ้างอิง แก้