สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (อังกฤษ: Immigration Bureau) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้าออกมายังภายในประเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบคนต่างด้าวที่อาจเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 ขึ้นพร้อมกับหน่วยงาน คือ กรมตรวจคนเข้าเมือง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนปัจจุบัน คือ พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตราสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อักษรย่อสตม.
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง17 กรกฎาคม, พ.ศ. 2470
งบประมาณรายปี156,058,700 บาท (พ.ศ. 2563)[1]
โครงสร้างเขตอำนาจ
หน่วยงานแห่งชาติประเทศไทย
เขตอำนาจในการปฏิบัติการประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป
เขตอำนาจเฉพาะด้าน
 • การตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหารหน่วยงาน
หน่วยงานปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บทบาทตรวจคนเข้าเมือง[2]
การดำเนินคดี[3]
สายตรวจ[4]
การรักษาความมั่นคง
เขตอำนาจปกครอง • 9 กองบังคับการ
 • 1 ศูนย์
สิ่งอำนวยความสะดวก
รถตำรวจลาดตระเวน260 คัน[5]
เรือลาดตระเวน27 ลำ[6]
เว็บไซต์
www.immigration.go.th

ประวัติ แก้

 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 ตามการการตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 เนื่องจากเกิดปัญหาการลักลอบของต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย โดยมีชื่อกรมว่า กรมตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย มีกองบัญชาการหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีด่านตรวจคนเข้าเมืองมณฑล ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอบางแห่งในในภาคตะวันออกและภาคใต้เท่านั้น

เนื่องจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ทำให้กรมตรวจคนเข้าเมืองลดสถานะเป็นกองตำรวจ และย้ายไปสังกัดกรมตำรวจในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2475 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2478 มีการเพิ่มด่านตรวจคนเข้าเมืองขึ้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง กรมตำรวจได้ขอใช้สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลเป็นที่ทำการกองตรวจคนเข้าเมือง และได้ปรับสถานภาพเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจแต่งเครื่องแบบพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2536 ได้ปรับปรุงโครงสร้างเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ โดยเรียกว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกอบด้วย 4 กองบังคับการ และ 2 ศูนย์ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงโครงสร้าง เป็น 8 กองบังคับการ และ 1 หน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัด แก้

 • กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.สตม.)
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1[7] (บก.ตม.1)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กองกำกับการ 1
  • กองกำกับการ 2
  • กองกำกับการ 3
  • กองกำกับการสืบสวน
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2[8] (บก.ตม.2)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กองกำกับการสืบสวนปราบปราม
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต
  • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3[9] (บก.ตม.3)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาท
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครนายก
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่างทอง
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   • ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4[10] (บก.ตม.4)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยโสธร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5[11] (บก.ตม.5)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   •  
    ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
    ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6[12] (บก.ตม.6)
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายเทคโนโลยี
  • กองกำกับการบริการคนต่างด้าว
  • กองกำกับการสืบสวนสอบสวน
  • ตรวจคนเข้าเมือง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา
   • ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัทลุง
  • ด่านตรวจคนเข้าเมือง
   • ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
 • กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.สตม)
 • ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง (ศท.ตม.)
 • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ศฝร.ตม.)

ยุทโธปกรณ์ แก้

ยานพาหนะ แก้

รุ่น ภาพ ประเภท ที่มา หมายเหตุ
รถที่นั่งส่วนบุคคล
บีเอ็มดับเบิลยู 330อี ไอคอนิก   รถยนต์นั่งขนาดเล็ก   เยอรมนี จัดซื้อมาทั้งหมด 260 คัน[13]
โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส   รถยนต์นั่งขนาดเล็ก   ญี่ปุ่น
อีซูซุ ดีแม็ก   รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก   ญี่ปุ่น
อีซูซุ อีแอลเอฟ   รถบรรทุก   ญี่ปุ่น
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สปินเตอร์   รถยนต์นั่งขนาดกลาง   เยอรมนี
เรือ
เรือ ขนาด 21 ฟุต   เรือตรวจการณ์   ไทย จัดซื้อมาทั้งหมด 8 ลำ[13]
เรือ ขนาด 36 ฟุต   เรือตรวจการณ์   ไทย[14] จัดซื้อมาทั้งหมด 19 ลำ[13]

อ้างอิง แก้

 1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำแนกตามหน่วยงาน
 2. ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ตรวจเยี่ยมจุดสกัดคัดกรองคลอง 6 พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน
 3. เตรียมเอาผิด! คนแหกด่านคัดกรอง "โควิด-19" ที่สุวรรณภูมิ
 4. อ.เชียงแสน จัดสายตรวจร่วม ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด พร้อมปล่อยแถวตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยตามนโยบาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
 5. หรือฟ้าจะผ่า กรมปทุมวันฯ? หลังเรื่องร้อนปะทุไม่หยุด
 6. ยื่น กมธ.ป.ป.ช.สอบ รถ - เรือ ฉาว สตม. พิรุธเข้าข่ายทุจริต
 7. "ผังโครงสร้าง บก.ตม.1 – Immigration Division1 | กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1".
 8. immigrationAdmin. "ผังโครงสร้าง สตม". สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - Immigration Bureau.
 9. admin. "หน่วยงานในสังกัด – กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3".
 10. "เกี่ยวกับ บก.ตม.4 | กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-24. สืบค้นเมื่อ 2022-07-24.
 11. "Organization information – Immigration division 5" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 12. "โครงสร้างองค์กร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6". immigrationdiv6.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-21. สืบค้นเมื่อ 2022-07-24.
 13. 13.0 13.1 13.2 เรือ 'สตม.' 348 ล้านฉาว
 14. eth.imm. "เรือยนต์ตรวจการณ์ ลุยจับต่างด้าวทำผิดกฎหมายตามลุ่มน้ำโขง". สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - Immigration Bureau. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-24. สืบค้นเมื่อ 2022-07-24.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้