กองบังคับการตำรวจทางหลวง

(เปลี่ยนทางจาก ตำรวจทางหลวง)

ตำรวจทางหลวง คือ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบนทางหลวงแผ่นดินนอกเขตกรุงเทพมหานครที่มีหมายเลข 1-3 ตัว และทางหลวงพิเศษ

กองบังคับการตำรวจทางหลวง
Highway Police Thailand
ก่อตั้ง 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
ที่ตั้ง บก. 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พลตำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์
บทความที่เกี่ยวข้อง
ยศ ยศทหารและตำรวจไทย

ตำรวจทางหลวงในประเทศไทยแก้ไข

ในประเทศไทย ตำรวจทางหลวงเกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งกองบังคับการตำรวจทางหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2503 ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจร บริการประชาชนผู้ใช้ทางให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในเขตทางหลวงและทางพิเศษที่อยู่ในอำนาจรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย

กองบังคับการตำรวจทางหลวงแก้ไข

ฝ่ายอำนวยการแก้ไข

 • งานธุรการและกำลังพล
 • งานยุทธศาสตร์
 • งานการเงินและงบประมาณ
 • งานส่งกำลังบำรุงและพลาธิการ
 • งานคดีและกฎหมาย
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานศูนย์รวมข่าว

กองกำกับการ 1แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 พระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 สระบุรี (จังหวัดสระบุรีและนครนายก)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 ลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 นครสวรรค์ (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 เพชรบูรณ์ (จังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 สิงห์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท)

กองกำกับการ 2แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 นครปฐม (จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 เพชรบุรี (จังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 ประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 ชุมพร (จังหวัดชุมพรและระนอง)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 สุราษฎร์ธานี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 กาญจนบุรี (จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี)

กองกำกับการ 3แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 ฉะเชิงเทรา (จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ชลบุรี (จังหวัดชลบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 ระยอง (จังหวัดระยอง)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 จันทบุรี (จังหวัดจันทบุรีและตราด)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 ปราจีนบุรี (จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว)

กองกำกับการ 4แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 ร้อยเอ็ด (จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 อุดรธานี (จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 เลย (จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 สกลนคร (จังหวัดสกลนครและนครพนม)

กองกำกับการ 5 (ลำปาง)แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 ตาก (จังหวัดตากและกำแพงเพชร)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ลำปาง (จังหวัดลำปางและลำพูน)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 พิษณุโลก (จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 พะเยา (จังหวัดพะเยาและเชียงราย)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 แพร่ (จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์)

กองกำกับการ 6แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 นครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมา)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 บุรีรัมย์ (จังหวัดบุรีรัมย์)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 สุรินทร์ (จังหวัดสุรินทร์)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 อุบลราชธานี (จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 อำนาจเจริญ (จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 6 ชัยภูมิ (จังหวัดชัยภูมิ)

กองกำกับการ 7แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 พังงา (จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 ตรัง (จังหวัดตรังและพัทลุง)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 3 สงขลา (จังหวัดสงขลาและสตูล)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 4 นครศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 5 ปัตตานี (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

กองกำกับการ 8แก้ไข

 • สถานีตำรวจทางหลวง 1 อ่อนนุช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงกิโลเมตรที่ 78 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี)
 • สถานีตำรวจทางหลวง 2 รามอินทรา (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข