ราชสกุลสวัสดิวัตน์

ราชสกุลสวัสดิวัตน์ เป็นราชสกุลที่สืบสายจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระโสทรอนุชาในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชายา คือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี มีพระโอรสและพระธิดาที่ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี 5 องค์ คือ

ราชสกุลสวัสดิวัตน์
ตระกูลบรรพบุรุษราชวงศ์จักรี
ประเทศประเทศไทย
นิรุกติศาสตร์สะ-หฺวัด-ดิ-วัด
ภาษาสันสกฤต+บาลี: स्वस्ति (สฺวสฺติ)+वट्टना (วตฺตน)
"ความเป็นอยู่อันเจริญรุ่งเรือง"
ถิ่นกำเนิดกรุงเทพมหานคร
ก่อตั้ง16 เมษายน พ.ศ. 2458
ต้นตระกูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
สถานที่พำนักในอดีตวังปทุมวัน
วังถนนพระอาทิตย์
ตระกูลที่เกี่ยวข้องราชสกุลเทวกุล
ราชสกุลคัคณางค์
ราชินิกุลสุจริตกุล
ราชสกุลสวัสดิวัตน์
ต้นราชสกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
วันที่พระราชทานนามสกุล 16 เมษายน พ.ศ. 2458[1]


สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
  1. "พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานนามสกุลสำหรับเชื้อพระวงศ์พระบรมราชวงศ์ชั้น 4" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 46 (0ก): 21. 18 เมษายน พ.ศ. 2458. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)