หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์

พลโท หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ (15 มกราคม พ.ศ. 2454 — 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512) [1] เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เป็นพระโสทรานุชาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ไฟล์:หม่อมเจ้าอรชุณชิษณุ.JPG
ประสูติ15 มกราคม พ.ศ. 2454
สิ้นชีพตักษัย26 ตุลาคม พ.ศ. 2512 (58 ปี)
ชายาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
บุตรหม่อมราชวงศ์เดือนเด่น กิติยากร
หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ราชสกุลสวัสดิวัตน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
พระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี

หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ เสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับหม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 มีโอรสธิดาสองคน คือ หม่อมราชวงศ์เดือนเด่น กิติยากร (สมรสกับหม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิติยากร) และหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์[2]

หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์ สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512 สิริชันษา 58 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. HSH Prince Arjuna Jisnu SVASTIVATANA
  3. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณืและเหรียญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 หน้า 3421 วันที่ 7 มกราคม 2466