รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 29

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 29 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง โดยพิจารณาจากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 37 เรื่อง เดิมจะจัดงานประกาศผลในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ได้มีการประกาศเลื่อนการจัดงานออกไปโดยได้ประกาศผลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564[1]

รายชื่อบุคคลและภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล

แก้

สำหรับผู้ได้รับรางวัลแสดงเป็น ตัวหนา

  • Forget Me Not - อำนวยการสร้างโดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล (ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยอาโอโมริ, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่)
  • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ - อำนวยการสร้างโดย จาตุศม เตชะรัตนประเสริฐ, อนุธิดา ศิลาณรงค์ (สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, เก็ทมอร์ ฟิล์ม)
  • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน - อำนวยการสร้างโดย นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล (อายดรอปเปอร์ ฟิลล์)
  • กระบี่ ๒๕๖๒ - อำนวยการสร้างโดย แม่น้ำ ชากะสิก, เบน ริเวอร์ส, อโนชา สุวิชากรพงศ์ (อิเล็คทริคอีล ฟิล์ม, Urth Film)
  • ติดถ้ำ - อำนวยการสร้างโดย ณาตยา แวววีรคุปต์, ธนพล เลิศธนาผล (ไทยพีบีเอส)
  • จุฬญาณนนท์ ศิริผล – Forget Me Not
  • ยรรยง คุรุอังกูร – Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่
  • วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย – School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน
  • เบน ริเวอร์ส, อโนชา สุวิชากรพงศ์ – กระบี่ ๒๕๖๒
  • พัฒนะ จิรวงศ์, อุรุพงษ์ รักษาสัตย์, โสภาวรรณ บุญนิมิตร, พีรชัย เกิดสินธุ์, ญาณิน พงศ์สุวรรณ – ติดถ้ำ

  • Forget Me Not - จุฬญาณนนท์ ศิริผล
  • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ - ธนบูรณ์ นันทดุสิต, พลสันต์ บุษบารติ, ฉัตรชัย หงส์ศิริกุล
  • กระบี่ ๒๕๖๒ - เบน ริเวอร์ส, อโนชา สุวิชากรพงศ์
  • รักหนูมั้ย - ภูวเนตร สีชมภู, สุรศักดิ์ ป้องศร, บุญโชค ศรีคำ, ศุภณัฐ นามวงค์
  • อัตภาวกาล - ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์
  • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ - ภาเกล้า จิระอังกูรกุล
  • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน - จิรเมธ โง้วศิริ, วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
  • กระบี่ ๒๕๖๒ - หมิง ไข่ เหลียง, เบน ริเวอร์ส
  • ติดถ้ำ - พัฒนะ จิรวงศ์, ไอศวรรย์ เตโชสกุลพาณิชย์, อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, ธนกฤต ดวงมณีพร, ติณณ์ กายสอน, ณัฐพล วรนภา
  • อัตภาวกาล - สิรินยา อัมรินทร์
  • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ - เอกรินทร์ ทุ่งราช, มานุสส วรสิงห์
  • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน - หรินทร์ แพทรงไทย
  • กระบี่ ๒๕๖๒ - อาจรีย์ อึ๊งศรีวงษ์
  • ติดถ้ำ - พัฒนะ จิรวงศ์, อุรุพงศ์ รักษาสัตย์, อาจรีย์ อึ๊งศรีวงษ์, พีรชัย เกิดสินธุ์, โสภาวรรณ บุญนิมิตร, ปกรณ์ อยู่อินทร์
  • อ้าย..คนหล่อลวง - ปนายุ คุณวัลลี
  • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ - เต้ย จารุวาทีกุล, ภากร กิติวรา
  • คน ทรง ผี - บริษัท ทำ สตูดิโอ 19, กฤติญา อาริยวงศ์ษา
  • รักหนูมั้ย - สมรภูมิ ภักดีไทย, ปิติพงษ์ ลิ้มคุณากร
  • หลวงพี่กะอีปอบ - สุดเขตร ล้วนเจริญ, สุรศักดิ์ มหัทธนานนท์
  • อีเรียมซิ่ง - สันทัด ปานสมบัติ, นิมิตร์ โชติพ่วง
  • Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ - ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล, วุฒิพล อธิพงศ์กิจ
  • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน - วุฒิพงศ์ ลี้ตระกูล
  • คน ทรง ผี - กิตติ เครือมณี
  • ติดถ้ำ - บฤงคพ วรอุไร, วุฒิพงศ์ ลี้ตระกูล
  • อ้าย..คนหล่อลวง - หัวลำโพงริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
  • "กระบอกเสียง (freestyle)" - School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (ประพันธ์โดย อีเลฟเว่น ฟิงเกอร์, คนไท พูลลาภ aka. Doi Mountain)
  • “จากใจผู้สาวคนนี้” - ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ (ประพันธ์โดย แจ๋ม พลอยไพลิน, จินนี่ ภูไท)
  • “ติด” - ติดถ้ำ (ประพันธ์โดย สายกลาง จินดาสุ, บฤงคพ วรอุไร)
  • “ยุติ-ธรรม” - คืนยุติ-ธรรม (ประพันธ์โดย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี, ตฤณสิษฐ์ สิริพิชญาศานต์, TaitosmitH)
  • “เรื่องของหัวใจ” - Low Season สุขสันต์วันโสด (ประพันธ์โดย ณัฐวุฒิ ธุระวร)
  • ธัชพงศ์ ศุภศรี – Classic Again จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ
  • จุฬญาณนนท์ ศิริผล – Forget Me Not
  • ภูวเนตร สีชมภู – รักหนูมั้ย
  • สุโกสินทร์ อัครพัฒน์ – วอน (เธอ)
  • ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ – อัตภาวกาล
 • 100 Times Reproduction of Democracy - อำนวยการสร้างโดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล
 • School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน – อำนวยการสร้างโดย นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล (อายดรอปเปอร์ ฟิลล์)
 • ติดถ้ำ – อำนวยการสร้างโดย ณาตยา แวววีรคุปต์, ธนพล เลิศธนาผล (ไทยพีบีเอส)
 • Mom Yong Benjawan - พัดชา อิทธิจารุกุล
 • The Scala – อาทิตย์ อัสสรัตน์ (กำกับ); เจตนิพิฐ ธีระกุลชาญยุทธ (อำนวยการสร้าง)
 • เดินทางโดยสวัสดิภาพ (Marriage and Burden) – อริสรา ธีรจิตต์ (กำกับ); รินรดา กิตติกุล (อำนวยการสร้าง)
 • ภูเขาฝังกลบ (Mountain of Trash) – พริมริน พัวรัตน์ (กำกับ); กรแก้ว นกแก้ว (อำนวยการสร้าง)
 • สูญหา (Lost in Connection) – ณัฐชนน ธัญญศรี (กำกับ); ยศพร จันทเจริญพงศ์ (อำนวยการสร้าง)
 • อยู่ได้ที่ไหน (Here..Where) – พิสุทธิ์ ศรีหมอก (กำกับ); สมเกียรติ จันทรสีมา (อำนวยการสร้าง)
 • After a Long Walk, He Stands Still. – กันตาภัทร พุทธสุวรรณ (กำกับ); อชิรญา กงมนต์ (อำนวยการสร้าง)
 • Bonne en rouge – บุญรักษา สาแสง (กำกับ); สายน้ำ นาคะลักษณ์, วรลักษณ์ มนต์ศักดิ์สิทธิ์ (อำนวยการสร้าง)
 • Last Year in a Refugee Camp – ดาโพ มรดกพนา
 • กระดูกหมูตุ๋นยาจีน (Awkward Smile) – ธนกฤต กิตติอภิธาน (กำกับ); พลอยชมพู เดชประแดง (อำนวยการสร้าง)
 • เขาไม่เคยเป็นเธอ (He Was Never a She) – ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ (กำกับ); ชลณิชา ทะภูมินทร์ (อำนวยการสร้าง)
 • ดาววิกาล – เหมือนดาว กมลธรรม (กำกับ); แพรพลอย พบแพ, กาญจนาพร บุญเพ็ญ (อำนวยการสร้าง)
 • น้ำอมฤต (Elixir of Immortality) – วัชรพงษ์ ภูคำ
 • พูนศุข (Phunsuk) – ณัฐวร สุริยสาร (กำกับ); นวพร จันทร์ศิริ (อำนวยการสร้าง)
 • สุสานใต้ดิน (Underground Cemetery) – วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ (กำกับ); ศุภามาศ บุญนิล (อำนวยการสร้าง)
 • หยดน้ำตารวมกันเป็นมหาสมุทร (Odalisque) – สิริภัช นมรักษ์ (กำกับ); สุพัตรา แซ่อั้ง (อำนวยการสร้าง)
 • Diary of a Purse Fucker – ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ
 • Happy Birthday, Great Grandma – ปภาวี จิณสิทธิ์ (กำกับ); อัจฉรา มหายศนันท์ (อำนวยการสร้าง)
 • People on Sunday – ตุลพบ แสนเจริญ (กำกับ); แม่น้ำ ชากะสิก (อำนวยการสร้าง)
 • Shadow and Act – ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์
 • รักแรมทาง (Into the Heart of Darkness) – พชรกฤษณ์ โตอิ้ม (กำกับ); ชัญญานุช ฮวง (อำนวยการสร้าง)
 • อนินทรีย์แดง (Red Aninsri; Or, Tiptoeing on the Still Trembling Berlin Wall) – รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค
 • อีเรียมซิ่ง

อ้างอิง

แก้