รัฐทมิฬนาฑู

(เปลี่ยนทางจาก รัฐทมิฬนาดู)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
รัฐทมิฬนาฑู
Tamil Nadu
தமிழ்நாடு
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐทมิฬนาฑู
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐทมิฬนาฑู
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองเอก เจนไน
เมืองใหญ่ที่สุด เจนไน
เขตปกครอง 30
ภาษาประจำรัฐ ภาษาทมิฬ
วันก่อตั้ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
ราชยปาล Surjit Singh Barnala
มุขยมนตรี M Karunanidhi
ISO IN-TN
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 130,058 ตร.กม.
ร้อยละพื้นน้ำ
ประชากร 62,405,679 คน (อันดับ 6)
ความหนาแน่น 478 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ รัฐทมิฬนาฑู
 
ตราประจำรัฐรัฐทมิฬนาฑู

รัฐทมิฬนาฑู คือหนึ่งในรัฐของที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศอินเดีย มีเขตแดนทางทะเลติดต่อกับประเทศศรีลังกา และอ่าวเบงกอล เป็นดินแดนของชาวทมิฬ เป็นรัฐใหญ่อันอับ 11 ของประเทศ เมืองหลักคือเชนไนหรือมัทราส ตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นเมืองหลักและฐานทัพเรือของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของอินเดีย และเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ภาษาทมิฬ (Kollewood)