รัฐอานธรประเทศ
Andhra Pradesh
?ఆంధ్ర ప్రదేశ్
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐอานธรประเทศ
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐอานธรประเทศ
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองเอก ไฮเดอราบาด
เมืองใหญ่ที่สุด ไฮเดอราบาด
เขตปกครอง 23
ภาษาประจำรัฐ ภาษาเตลูกูและภาษาอูรดู
วันก่อตั้ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
ราชยปาล นารายัณ ทุตต์ ทิวารี
มุขยมนตรี วาย.เอส. ราชเสกขาร์ เรดดี
ISO IN-AP
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 160,205 ตร.กม.
ร้อยละพื้นน้ำ
ประชากร 49,665,533 คน (อันดับ 10)
ความหนาแน่น 310 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ รัฐอานธรประเทศ

รัฐอานธรประเทศ คือหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นรัฐที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในอินเดียใต้ อุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยานยนต์ พืชสวน เคมีภัณฑ์ เป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญเป็นอันดับสองในอินเดีย เมืองไฮเดอราบาดเป็นที่ตั้งของสนามบินระดับชาติและนานาชาติ

ดูเพิ่มแก้ไข