ระวี กิ่งคำวงศ์

ระวี กิ่งคำวงศ์ (เกิด 18 มกราคม พ.ศ. 2493) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร 4 สมัย และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหาร

ระวี กิ่งคำวงศ์
ไฟล์:ระวี กิ่งคำวงศ์.jpg
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 มกราคม พ.ศ. 2493 (74 ปี)
จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติ

แก้

ระวี กิ่งคำวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2493 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมือง

แก้

ระวี ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารครั้งแรก ใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2538 ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมุกดาหาร ในปี พ.ศ. 2543 [1]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ระวี กิ่งคำวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคความหวังใหม่
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคความหวังใหม่

สมาชิกวุฒิสภา

แก้

ระวี กิ่งคำวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดมุกดาหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้