ยศทหารเบลีซ

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหาร และ กำลังกึ่งทหารของกองทัพเบลีซ โครงสร้างชั้นยศได้รับแบบธรรมเนียมมาจากกองทัพสหราชอาณาจักร.

สัญญาบัตรแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) General (Flag) officers นายพัน Senior officers นายร้อย Junior officers นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D

กองทัพบก
                 
ภาษาอังกฤษ Field marshala Generalb Lieutenant-general Major-general Brigadier Colonel Lieutenant-colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer Cadet
คำแปล จอมพล พลเอก[a] พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย
หน่วยยามฝั่ง                    
ภาษาอังกฤษ Admiral of the Fleeta Admiralb Vice Admiral Rear Admiral Commodore Captain Commander Lieutenant commander Lieutenant Sub lieutenant Ensign Midshipman Officer Cadet
คำแปล จอมพลเรือa พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนทำการนายเรือ นักเรียนนายเรือ

ประทวนแก้ไข

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
        ไม่มีการแต่งตั้ง     ไม่มีเครื่องหมาย
ภาษาอังกฤษ Warrant Officer Class I Warrant Officer Class II Staff/Colour Sergeant Sergeant Corporal Lance Corporal Private
(or equivalent)
คำย่อ WO1 WO2 SSgt/CSgt Sgt Cpl LCpl Pte
คำแปล จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
หน่วยยามฝั่ง            
ภาษาอังกฤษ Master chief petty officer Senior chief petty officer Chief petty officer Petty officer first class Petty officer second class Petty officer third class Seaman Seaman apprentice
คำแปล พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหารอาวุโส พลทหาร

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. เป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุด โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, เสนาธิการกองทัพ และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ.

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:กองกำลังป้องกันตนเองเบลีซ