ภุชงค์ รุ่งโรจน์

ภุชงค์ รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

ภุชงค์ รุ่งโรจน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2486 (76 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส ถนอมรักษ์ รุ่งโรจน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ภุชงค์ รุ่งโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2486 เข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี สาขาปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การทำงานแก้ไข

ภุชงค์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านสืบสวนสอบสวน

งานการเมืองแก้ไข

ภุชงค์ เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี แต่การเลือกตั้งครั้งนั้นถูกตัดสินให้เป็นโมฆะ จากนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 นายภุชงค์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร[1]

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[2] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข