เปิดเมนูหลัก
พโยม จุลานนท์ ในปี พ.ศ. 2491

พันโท พโยม จุลานนท์ เป็นทหาร, นักการเมือง, หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สมรสกับสมโภช ท่าราบ มีบุตร 3 คน คือ นางอัมพร ทีขะระ, พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนภาวดี ศิริภักดี[1]

พโยมเป็นบุตรของพระยาวิเศษสิงหนาถ (ยิ่ง จุลานนท์) แห่งเมืองเพชรบุรี ต้นตระกูลจุลานนท์ ซึ่งเป็นบุตรเขยของพระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) พโยมกลายเป็นพันธมิตรของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ในคราวรัฐประหารพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์และปรีดี พนมยงค์ ในปี 2490 หลังจากนั้นพโยมก็ไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าคณะรัฐประหารและเริ่มปฏิวัติล้มเหลว พโยมจึงต้องลี้ภัยไปยังประเทศจีน ผ่านทางอำเภอแม่สาย และประเทศพม่า[2]

พโยมกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในปี พ.ศ. 2500 เพื่อลงเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม และได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ในปีเดียวกันจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พโยมก็ได้ลาครอบครัวไปปฏิบัติการใต้ดิน โดยใช้ชื่อ สหายตู้คำตัน ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พโยมได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการกองทัพปลดแอกประชาชนไทย[3]

ภายหลังการหลบซ่อนตัวและสงครามซ่องโจรเป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษ พโยมเป็นโรคหัวใจล้มเหลว ต้องนำตัวไปรักษาตัวที่ปักกิ่งในปี พ.ศ. 2521 และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา[4]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • (ไทย) Nation Weekender, 'สหายคำตัน' คนดีในหัวใจ พล.อ.สุรยุทธ์ ('Comrade Khamtan', A Good Man in the Heart of General Surayud), 9 December 2005