พโยม จุลานนท์

พันโท พโยม จุลานนท์ เป็นทหาร, นักการเมือง, หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สมรสกับสมโภช ท่าราบ มีบุตร 3 คน คือ นางอัมพร ทีขะระ, พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และนภาวดี ศิริภักดี[2]

พันโท
พโยม จุลานนท์
พโยม จุลานนท์.jpg
เกิด12 มีนาคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต7 กันยายน พ.ศ. 2523 (71 ปี)[1]

พโยมเป็นบุตรของพระยาวิเศษสิงหนาท (ยิ่ง จุลานนท์) แห่งเมืองเพชรบุรี ต้นตระกูลจุลานนท์ กับคุณหญิงเก่ง วิเศษสิงหนาท อีกทั้งยังเป็นบุตรเขยของพระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) พโยมกลายเป็นพันธมิตรของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ในคราวรัฐประหารพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์และปรีดี พนมยงค์ ในปี 2490 หลังจากนั้นพโยมก็ไม่เห็นด้วยกับหัวหน้าคณะรัฐประหารและเริ่มปฏิวัติล้มเหลว พโยมจึงต้องลี้ภัยไปยังประเทศจีน ผ่านทางอำเภอแม่สาย และประเทศพม่า[3]

พโยมกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในปี พ.ศ. 2500 เพื่อลงเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม และได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ในปีเดียวกันจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พโยมก็ได้ลาครอบครัวไปปฏิบัติการใต้ดิน โดยใช้ชื่อ สหายตู้คำตัน ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พโยมได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการกองทัพปลดแอกประชาชนไทย[4]

ภายหลังการหลบซ่อนตัวและสงครามซ่องโจรเป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษ พโยมเป็นโรคหัวใจล้มเหลว ต้องนำตัวไปรักษาตัวที่ปักกิ่งในปี พ.ศ. 2521 และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "พ.ท.พโยม จุลานนท์ "สหายคำตัน" ตำนานผู้กล้าเลือดเมืองเพชร".
 2. https://www.nacc.go.th/download_acc/asset_report/minCout1.1.pdf
 3. http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3597.0
 4. https://www.gotoknow.org/posts/75179
 5. http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=94604.10;wap2
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๕๙ ตอน ๖๑ ง หน้า ๒๑๑๘, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๕
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๕๘ ตอน ๐ ง, หน้า ๒๙๘๐, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เล่ม ๕๑ ตอน ๐ ง หน้า ๒๒๔๙, ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๐๔๕, ๒ พฤษภาคม ๒๔๘๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เล่ม ๖๑ ตอน ๖๐ ง หน้า ๑๘๕๔, ๒๖ กันยายน ๒๔๘๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • (ไทย) Nation Weekender, 'สหายคำตัน' คนดีในหัวใจ พล.อ.สุรยุทธ์ ('Comrade Khamtan', A Good Man in the Heart of General Surayud), 9 December 2005