พูดคุย:สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

พระนามแก้ไข

ชื่อของหน้านี้น่าจะเป็นพระนามอย่างเป็นทางการนะครับ ไม่ทราบว่าใช้ว่าอะไร ผมคิดว่าน่าจะเป็น สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีอลิซาเบธที่สอง (หรือที่ 2) รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ แต่คิดว่าหน้าปัจจุบันนี้ไม่น่าจะถูกครับ Markpeak 03:47, 14 มิ.ย. 2005 (UTC)

ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นประมุขของประเทศในปัจจุบัน โดยทั่วไปจะมีหลักการออกพระนามดังนี้ครับ
  • King: สมเด็จพระราชาธิบดี(พระนาม)แห่ง(ประเทศ)
เช่น King Carl XVI Gustaf of Sweden ออกพระนามเป็น สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน
  • Queen (ที่ทรงเป็นประมุขโดยพระองค์เอง ไม่ใช่พระมเหสีของ King ที่ทรงเป็นประมุข) : สมเด็จพระราชินีนาถ(พระนาม)แห่ง(ประเทศ)
เช่น Queen Elizabeth II of United Kingdom ออกพระนามเป็น สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
เท่าที่ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย เช่น กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าแทบทั้งหมดจะใช้รูปแบบตามที่ผมยกมาข้างต้นครับ น่าจะพอถือเป็นหลักเกณฑ์ได้ --Phisite 05:06, 14 มิ.ย. 2005 (UTC)

ย้ายหน้าแล้วนะครับ แต่คิดว่าต้องไปตามแก้ในหน้าอื่นๆ อีกพอสมควรเหมือนกัน Markpeak 05:13, 14 มิ.ย. 2005 (UTC)

"สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สอง" น่าจะถูกต้องกว่านะครับ คำว่า "นาถ" หมายถึงการขึ้นครองบัลลังก์จริง ๆ ตามที่คุณมาร์กกล่าวไว้ละครับ อย่างเช่น พระราชินีของเรา "สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" มี "นาถ" ต่อท้าย ขณะที่พระราชินีของบางรัชกาลจะไม่มี เพราะว่าพระองค์ท่านเคยสำเร็จราชการแทนพระองค์ อย่างน้อยก็สองครั้งละครับ (ถ้าผมจำไม่ผิด) ครั้งหนึ่งระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผนวชครับ ... ธนัย

คุณธนัยพิมพ์ ~ 4 ตัวติดกัน จะเป็นการลงชื่อพร้อมเวลาครับ Markpeak 02:11, 15 มิ.ย. 2005 (UTC)

เอลิซาเบธ หรือ เอลิซาเบทแก้ไข

อยากให้ร่วมกันอภิปรายเรื่องพระนามที่ถูกต้องพระองค์หน่อยครับ ว่าควรจะเป็น เอลิซาเบธ หรือ เอลิซาเบท เพราะ เอลิซาเบธ นั้นเป็นการใช้ตามความนิยม ส่วน เอลิซาเบท นั้นเป็นการสะกดตามหลักพจนานุกรม จึงอยากอภิปรายเรื่องนี้ว่าควรจะใช้อย่างไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด --เอ็ดมัน ^____^ (ສົນທະນາ) 22:08, 17 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ในทางราชการก็มีการสะกดว่า "เอลิซาเบธ" ด้วยครับ เช่นใน พระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และ พระราชสาส์นจากสมเด็จพระราชินีชาถเอลิซาเบธที่ 2 แสดงความเศร้าสลดพระราชหฤทัยในการที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม์ ส่วนตัวผมอย่างไหนก็ได้ ไม่ขัดข้องครับ --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 10:18, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT)
ผมว่า การใช้สะกดตามความนิยมมีได้ แต่น่าจะเป็นการใช้คำนั้น จนไม่มีการใช้คำอื่น ๆ แล้ว อย่าง เอลิซาเบธ ก็มีคนใช้ เอลิซาเบท ผมเห็นว่าถ้ามีคนใช้สะกดตามหลักราชบัณฑิตฯ ก็น่าจะเลือกใช้อย่างนั้น --Sry85 (พูดคุย) 10:27, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT)
ราชบัณฑิตยสถาน กำหนดไว้ว่า th เป็น ท หรือ ธ ก็ได้นิครับ ดูจากใน การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถาน การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน - ราชบัณฑิตยสถาน การเทียบพยัญชนะไทยกับอังกฤษ ในการเขียนชื่อคน ที่อยู่และสถานที่ตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด ฉะนั้นผมจึงคิว่าควรใช้ เอลิซาเบธ เนื่องจากไม่ได้ผิดจากหลักเกณฑ์การสะกดที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ และยังเป็นชื่อที่นิยมหรือมีผู้รู้จักมากกว่า ทั้งยังมีการใช้ในทางราชการเช่นที่คุณพุทธามาตย์ ยกตัวอย่าง ผมจึงคิดส่าควรจะใช้พระนามว่า เอลิซาเบธ ครับ --เอ็ดมัน ^____^ (ສົນທະນາ) 13:22, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT)
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงของราชบัณฑิตยสถานและหน้าข้างต้น ใช้สำหรับถอดคำไทยเป็นโรมันครับ เช่น คำว่า อรรคพันธ์ ดูตารางถอดได้เป็น Akkaphan ส่วนการถอดเสียงจากอักษรอังกฤษสู่อักษรไทย ดูหน้านี้ครับ การถอดเสียงภาษาอังกฤษ ตัวสะกด th ใช้ ท อย่างที่บอกเป็นที่นิยมกว่า วัดไม่ได้ เราไม่ใช้กูเกิลมาวัดว่าอันไหนนิยมกว่า ส่วนอ้างอิงจากเว็บทางราชการต่าง ๆ ที่เคยอภิปรายแล้ว ผู้เขียนอาจเป็นเว็บพนักงานเว็บเอดิเตอร์ ไม่ได้ ตรวจสอบความถูกต้องการเขียนเท่าไร (มิใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา) ตัวอย่างเช่นในหน้าที่ยกมา หน้าสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มีสะกดทั้ง เอลิซาเบธ และ อลิซาเบธ ในหน้าเดียวกันซะงั้น --Sry85 (พูดคุย) 13:59, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT)
ขอยกอย่างอิงที่ใช้บ้าง ที่ใช้ เอลิซาเบท ราชอาคันตุกะ-พระราชอาคันตุกะ โดย ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ มีศัพท์บัญญัติ Elizabethan period = สมัยเอลิซาเบท (ศัพท์บัญญัติหมวดวรรณกรรม) /Elizabethan style = กระบวนแบบเอลิซาเบท (ศัพท์บัญญัติหมวดศิลปะ) --Sry85 (พูดคุย) 14:12, 20 กรกฎาคม 2556 (ICT)

จากบทความที่คุณอ้างอิงมิได้กล่าวถึงการสะกดพระนามโดยตรง เพียงแต่เป็นการกล่าวถึงการใช้ "พระราชอาคันตุกะ" ผมก็มีบทความที่ไม่ได้เขียนเรื่องการสะกดพระนามโดยตรง แต่ก็มีคำว่าเอลิซาเบธ ผลพระคุณ ธ รักษา: ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ดูต้นฉบับที่นี่) ซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อุปนายกราชบัณฑิตยสถานคนที่ 1 กับคุณอิสริยาภรณ์ อุวรรณโณ นอกจากนี้ก็ยังมีจากกระทรวงการต่างประเทศ อีกเช่น สารแสดงความยินดีของนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ณ พระราชวัง Buckingham สหราชอาณาจักร พร้อมกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความชื่นชมยินดีเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ เอ็ดมัน (พูดคุยหน้าที่เขียน) 21:53, 21 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ตามที่ผมกล่าวด้านบน คงไม่ได้ดูจากว่าใครยกลิงก์มาได้มากที่สุด ถึงพิจารณาการสะกดเช่นนั้น ตามที่บอกไปเบื้องต้น เว็บจากกระทรวง ผู้เขี่ยนอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มีการสะกดผิดๆ ถูกๆ บ้าง หรือแม้แต่การทับศัพท์ บางอันก็ละไว้ ผมก็ยังไม่เห็นว่า เอลิซาเบธ จะเป็นที่นิยม บ้างก็ อาลิซาเบท อลิซาเบธ อลิซาเบท อาลิซาเบธ ก็มี ผมจึงได้เสนอหนทาง ใช้ตามราชบัณฑิต (มีการใช้ในศัพท์บัญญัติด้วย) อีกทั้งเข้าเกณฑ์การทับศัพท์ (th=ท) --Sry85 (พูดคุย) 12:26, 22 กรกฎาคม 2556 (ICT)

ผมไม่เห็นว่ากระทรวงจะใช้อย่างอื่นเลยนะครับนอกจาก เอลิซาเบธ ส่วนคำที่คุณยกตัวอย่างมานั้นผมก็เห็นว่าแทบจะไม่มีการใช้ จะมีบ้างก็ อลิซาเบธ ส่วนคำอื่นนั้นแทบไม่มีเลย เรื่องคำศัพย์ราชบัณทิตฯ ที่คุณยกมานั้นมันเป็นคำศัพท์ที่สามารถแปลได้ แต่เรื่องพระนามนั้นเป็นนามเฉพาะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเขียนตามหลักภาษา ดังจะเห็นได้ในหลาย ๆ ชื่อของคนไทย ซึ่งก็เขียนไม่ตรงตามหลักภาษาแต่ก็ยังมีใช้อยู่ทั่วไป ผมเลยอยากให้ใช้ตามกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านนี้อยู่แล้ว --เอ็ดมัน ^____^ (ສົນທະນາ) 20:45, 24 กรกฎาคม 2556 (ICT)

"นามเฉพาะซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนตามหลักภาษา" ไม่น่าใช่นะครับ นามเฉพาะต้องอย่าง มาริโอ้ เมาเร่อ ครับ ชื่อตามบัตรประชาชนในไทย ไม่ต้องไปทับศัพท์ มาริโอ เมาเรอร์ Elizabeth เป็นการทับศัพท์จากอังกฤษมาไทย แต่ละคนถึงถอดกันไม่เหมือนกัน กระทรวงต่างประเทศยังงงเองเลยครับ หน้าเดียวกันยังสะกดทั้งสองอย่างเลย ดูหน้ากระทรวงหลายๆ หน้าแล้ว สะกดผิดเยอะมาก บางครั้งข้อมูลหมือนคัดลอกแปะไม่ได้เรียบเรียงด้วยซ้ำ ส่วนเรื่องชื่อนิยมในวิกิพีเดียจะใช้ในลักษณะเป็นฉายา เช่น บุคคลนั้นรู้จักในชื่อใดมากกว่า เช่น โจอี้ บอย หรือ อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต ก็ใช้ว่า โจอี้ บอย ถ้าเรายึดตามคำนิยมที่สะกดกัน ในวิกิพีเดียคงใช้ ลิโอเนล เมสซี่ แทนเลียวเนล เมสซีแล้ว เพราะไม่มีสื่อไหนหรือใครสะกด เลียวเนล เมสซี แต่เป็นหลักการทับศัพท์ --Sry85 (พูดคุย) 21:52, 24 กรกฎาคม 2556 (ICT)


ประสูติหรือพระราชสมภพแก้ไข

รู้สึกว่า ประสูติ จะใช้กับพระราชวงศ์ทั่วไปนะครับ –Sry85 (พูดคุย) 13:06, 1 เมษายน 2559 (ICT)

แก้จาก 1965 เป็น 1962 ให้หน่อยแก้ไข

ช่วยแก้ตรงปีที่เขียนว่า จาเมกา 1965-ปัจจุบัน เป็น 1962-ปัจจุบัน ไปดูจากวิกิภาษาอังกฤษ Ethan2345678 (คุย) 12:20, 1 พฤษภาคม 2564 (+07)

กลับไปที่หน้า "สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร"