พูดคุย:ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ความเห็นล่าสุดเมื่อ: 3 ปีที่แล้ว โดย Tongthong9 ในหัวข้อ คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

บทความนี้อยู่ในโครงการวิกิต่อไปนี้:
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ บทความเฉลิมพระเกียรติ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้โดยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพระมหากษัตริย์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิอาเซียน เพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้โดยการช่วยกันพัฒนาบทความทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือแวะไปที่โครงการวิกิอาเซียน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิผู้หญิง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับผู้หญิง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิภาพยนตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์ แนวภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และนักแสดง ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

หัวเรื่อง ด้านการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด

คือกระผมจะขออนุญาตเพิ่มพระราชกรณียกิจในหัวเรื่อง ด้านการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด(ในหน้าภาษาอังกฤษ)

ขอความอนุเคราะห์ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้กระผมด้วยครับ

กราบขอบพระคุณครับ --A 10:46, 28 กันยายน 2556 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ล็อกสมบูรณ์

แก้

เนื่องจากมีการก่อกวนมากครับผม กราบขอบพระคุณครับ--Longlivethekingofthailand (พูดคุย) 15:15, 22 ตุลาคม 2557 (ICT)

การเมือง

แก้

@Itpcc: ไม่แน่ใจว่าเอาประกาศมาลงจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวประวัติมากน้อยแค่ไหน ทำไมไม่รอก่อนว่าสุดท้ายจะตัดสินใจถอนตัวหรือเปล่า ในเมื่อตอนนี้เขาก็ตอบรับการเสนอชื่อเป็น candidate โดยสมัครใจไปแล้วครับ --Horus (พูดคุย) 23:48, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

@Horus: เรียนว่าเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันครับ อีกอย่างก็เข้าลักษณะของเหตุการณ์ทื่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันด้วย คือเป็นเหตุการณ์ที่มี controversial ว่ามีความพยายามยับยั้งไม่ให้การลงสมัครเกิดขึ้นครับ แต่ถ้าคุณ Hours ไม่พอใจ ก็ชี้แจงได้ครับ ผมเสนอว่าถ้าไม่ต้องการให้กล่าวถึงในพระประวัติโดยตรง ก็อาจจะยกไปกล่าวถึงใน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แทนได้ครับ itpcc 23:55, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (+07)

ใช่ครับ คิดว่าควรจะไปไว้หน้าอื่น อาจจะลงในหน้าการเลือกตั้ง หรือหน้าพระมหากษัตริย์ไทย หรือราชวงศ์จักรี --Horus (พูดคุย) 00:10, 9 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ราชาศัพท์

แก้

เห็นว่าเป็น commoner แล้ว ควรใช้ราชาศัพท์ต่อหรือเปล่า หรือใช้ตอนยังเป็นเชื้อพระวงศ์อยู่ ส่วนหลังจากนั้นก็ใช้คำระดับสามัญชนครับ --Horus (พูดคุย) 16:50, 2 มิถุนายน 2563 (+07)ตอบกลับ

คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563

แก้

Tongthong9 (คุย) 21:59, 10 กรกฎาคม 2563 (+07) ขอให้มีการแก้ไขเนื้อหา พระกรณียกิจด้านการเมือง ตามที่มีพระราชโองการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตอบกลับ

ให้ใช้ความโดยสรุปว่า ดังนี้

"แม้จะทรงกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์ไปแล้วตามกฎมณเฑียรบาล แต่ยังทรงสถานะและดำรงพระองค์ในฐานะสมาชิกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงปฏิบัติด้วยการถวายงานของข้าราชการในพระองค์ และหน่วยราชการต่าง ๆ ของหน่วยราชการในพระองค์ตลอดมา การนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อโบราณราชประเพณี" 

ทั้งนี้พระราชโองการดังกล่าว นับเป็นการรับรองพระสถานะของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก หลังทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ว่ายังทรงเป็นสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Tongthong9 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 21:59, 10 กรกฎาคม 2563 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"