สาธารณรัฐตูนิเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964 - ภาษาอื่น ๆ