กีฬาในโอลิมปิก

กีฬาในโอลิมปิก (อังกฤษ: Olympic Sports) คือกีฬาชนิดต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในกำหนดการโอลิมปิก (Olympic program) เพื่อแข่งขันกันในการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุด เรียกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) กีฬาเหล่านี้มีสหพันธ์โลกหรือสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศของแต่ละกีฬาควบคุม สหพันธ์เหล่านี้เรียกเป็นทางการว่า สหพันธ์ระหว่างประเทศ (Internationales Federations) และขึ้นกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล โดยในตารางต่อจากนี้ ตัวจุด()จะหมายถึงว่าในปีนั้น ๆ กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาสาธิตในโอลิมปิก

โอลิมปิกฤดูร้อนแก้ไข

รายการฤดูร้อนในปัจจุบันและที่ยกเลิกไปแล้วแก้ไข

กีฬา 96 00 04 06 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 24 28 32
กี

ฬา

ทาง

น้ำ
กระโดดน้ำ   2 1 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8
ว่ายน้ำ   4 7 9 4 6 9 10 11 11 11 11 11 11 13 15 18 29 29 26 26 29 31 31 32 32 32 34 34 34
ระบำใต้น้ำ   2 2 2 1 2 2 2 2 2
โปโลน้ำ   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
ยิงธนู   6 6 3 10 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
กรีฑา(ลู่และลาน)   12 23 25 21 26 30 29 27 27 29 29 33 33 33 34 36 36 38 37 38 41 42 43 44 46 46 47 47 47
แบดมินตัน   4 5 5 5 5 5 5
บาสเกตบอล   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
มวยสากลสมัครเล่น   7 5 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 11 11 11
แค

นู
แฟล็ตวอเตอร์   9 9 9 9 7 7 7 7 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
สลาลม   4 4 4 4 4 4 4 4
จักร

ยาน
BMX   2 2 2
จักรยานภูเขา   2 2 2 2 2 2
ถนน   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
แทร็ก   5 2 7 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 6 7 8 12 12 10 10 10
ขี่ม้า   3 5 7 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ฟันดาบ   3 7 5 8 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
ฮอกกี้   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ฟุตบอล   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
กอล์ฟ   2 2 2
ยิม

นาส

ติก
สากล   8 1 11 4 2 4 4 9 8 11 9 9 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ริธมิค   1 1 1 2 2 2 2 2 2
ทรัมโปลีน   2 2 2 2 2
แฮนด์บอล   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ยูโด   4 6 6 8 8 7 14 14 14 14 14 14 14
คาราเต้  
ปัญจกีฬาสมัยใหม่   1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
เรือพาย   5 5 6 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
รักบี้ 7 คน   2
เรือใบ   10 4 4 14 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 10 10 11 11 11 11 11
ยิงปืน   5 9 16 15 18 21 10 2 3 4 7 7 6 6 7 8 7 7 11 13 13 15 17 17 15 15 15
สเกตบอร์ด  
ปีนหน้าผา  
โต้คลื่น  
เทเบิลเทนนิส   4 4 4 4 4 4 4 4
เทควันโด   8 8 8 8 8
เทนนิส   2 4 2 4 6 8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
เบสบอล   1 1 1 1 1
ซอฟท์บอล   1 1 1 1
ไตรกีฬา   2 2 2 2 2
วอล

เลย์

บอล
ชายหาด   2 2 2 2 2 2
ในร่ม   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ยกน้ำหนัก   2 2 2 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15
มวยปล้ำ   1 8 4 10 5 10 13 13 14 14 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 16 18 18 18 18
ฮอกกี้น้ำแข็ง   1 ย้ายไปแข่งในโอลิมปิกฤดูหนาว
สเกตลีลา   4 3 ย้ายไปแข่งในโอลิมปิกฤดูหนาว
รวมรายการ 43 89 96 78 114 102 160 126 109 116 129 136 149 151 150 163 172 195 198 203 221 237 257 271 300 301 302 302 302

กีฬาสาธิตในฤดูร้อนแก้ไข

โอลิมปิกฤดูหนาวแก้ไข

รายการปัจจุบันแก้ไข

กีฬา 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 22 26 30
ทวิกีฬาฤดูหนาว   1 1 1 2 2 2 3 3 3 6 6 6 8 10 10 11 11
บอบ
เสลด
บอบสเล   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
สเกเลตัน   1 1 2 2 2 2 2
เคอร์ลิง   1 2 2 2 2 2 2
ฮอกกี้น้ำแข็ง   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
ลูช   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
สเกตลีลา   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
วิ่ง
สเก็ต
สเกตความเร็วระยะสั้น   4 6 6 8 8 8 8 8
สเกตความเร็ว   5 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12
สกี สกีลงเขา   2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10
สกีข้ามทุ่ง   2 2 2 3 3 4 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12
สกีลีลา   2 4 4 4 4 6 10 10
สกีนอร์ดิกผสม   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
สกีกระโดดไกล   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
สโนว์บอร์ด   4 4 6 6 10 10
รวมรายการ 16 14 14 17 22 22 24 27 34 35 35 37 38 39 46 57 61 68 78 84 86 98 98

กีฬาสาธิตแก้ไข

กีฬาที่ยกเลิกการแข่งแล้วแก้ไข

กีฬา 96 00 04 06 08 12 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16
บาสก์เปโลตา   1
คริกเก็ต   1
โครเก็ต   3
เจอเดอปูม   1
ลาครอส   1 1
โปโล   1 1 1 1 1
แร็กเก็ต   2
โรก   1
รักบี้ / รักบี้ยูเนียน   1 1 1 1
ชักเย่อ   1 1 1 1 1 1
เรือยนต์   3

กีฬาสาธิตแก้ไข

โอลิมปิกฤดูร้อนแก้ไข

โอลิมปิกฤดูหนาวแก้ไข

สหพันธ์ทางการระหว่างประเทศแก้ไข


1 กีฬาทางการในเวิลด์เกมส์
2 ยกเลิกจากกีฬาในโอลิมปิก
3 The Olympic Charter no longer forbids motorized sports from being included in the Olympic program, but environmental impact is now considered when deciding whether to adopt new sports making the inclusion of motorized sports unlikely.[3]
4 Skateboarding, a discipline within roller sports, was included at the 2020 Summer Olympics. Inline and roller skating has never been contested.
5 Waterski and wakeboard share the same governing body. Cable waterskiing and cable wakeboarding have been proposed as sports that do not rely on motorboats.

อ้างอิงแก้ไข

  1. "IFAF Earns Recognition by the International Olympic Committee". IFAF.org. สืบค้นเมื่อ 2014-02-20.
  2. "Get Horizontal | Ultimate & WFDF Receive Recognition By IOC !!!!". Gethorizontal.be. 2013-01-24. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-06-13. สืบค้นเมื่อ 2014-02-09.
  3. John Grasso; Bill Mallon; Jeroen Heijmans (14 May 2015). Historical Dictionary of the Olympic Movement. Rowman & Littlefield Publishers. p. 379. ISBN 978-1-4422-4860-1.