กีฬาสเกตลีลาในโอลิมปิก

กีฬาสเกตลีลา เป็นชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันหลักในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908 และในปี ค.ศ. 1924 จึงย้ายมาจัดแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาว ประเภทที่จัดแข่งขันเป็นส่วนใหญ่คือ บุคคลชาย บุคคลหญิง และประเภทคู่ ส่วนประเภทระบำนั้นจัดแข่งขันเป็นกีฬาสาธิตในโอลิมปิกฤดูหนาว 1968 และบรรจุเป็นทางการในโอลิมปิกฤดูหนาว 1976 และประเภททีมซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ทีมคู่ และคู่ผสม มีครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูหนาว 2014[1]

กีฬาสเกตลีลาในโอลิมปิก
Figure skating pictogram.svg
สัญลักษณ์กีฬาสเกตลีลา
หน่วยงานไอเอสยู
รายการ5 (ชาย: 1; หญิง: 1; ผสม: 3)
การแข่งขัน

 • 1924
 • 1928
 • 1932
 • 1936
 • 1948
 • 1952
 • 1956
 • 1960
 • 1964
 • 1968
 • 1972
 • 1976
 • 1980
 • 1984
 • 1988
 • 1992
 • 1994
 • 1998
 • 2002
 • 2006
 • 2010
 • 2014
 • 2018

รายการแก้ไข

ประเภทชายแก้ไข

รายการ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 จำนวนครั้ง
เดี่ยว 25
เดี่ยวรูปแบบพิเศษ 1
รวม 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ประเภทหญิงแก้ไข

รายการ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 จำนวนครั้ง
เดี่ยว 25
รวม 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ประเภทผสมแก้ไข

รายการ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 จำนวนครั้ง
คู่ 25
ไอซ์แดนซ์ 12
ทีม 2
รวม 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

ตารางสรุปเหรียญรางวัลแก้ไข

ล่าสุด : โอลิมปิกฤดูหนาว 2018

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   สหรัฐ (USA) 15 16 20 51
2   รัสเซีย (RUS) 14 9 3 26
3   สหภาพโซเวียต (URS) 10 9 5 24
4   ออสเตรีย (AUT) 7 9 4 20
5   แคนาดา (CAN) 6 11 12 29
6   สหราชอาณาจักร (GBR) 5 3 7 15
7   สวีเดน (SWE) 5 3 2 10
8   เยอรมนี (GER) 4 2 3 9
9   ฝรั่งเศส (FRA) 3 3 7 13
10   เยอรมนีตะวันออก (GDR) 3 3 4 10
11   ญี่ปุ่น (JPN) 3 3 1 7
12   นอร์เวย์ (NOR) 3 2 1 6
13   ทีมรวม (EUN) 3 1 1 5
14   จีน (CHN) 1 3 4 8
15   เนเธอร์แลนด์ (NED) 1 2 0 3
  นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย (OAR) 1 2 0 3
  เยอรมนี (EUA) 1 2 0 3
18   เชโกสโลวาเกีย (TCH) 1 1 3 5
19   ฟินแลนด์ (FIN) 1 1 0 2
  เกาหลีใต้ (KOR) 1 1 0 2
21   เบลเยียม (BEL) 1 0 1 2
  ยูเครน (UKR) 1 0 1 2
23   จักรวรรดิรัสเซีย (RU1) 1 0 0 1
24   ฮังการี (HUN) 0 2 4 6
25   สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) 0 2 1 3
26   อิตาลี (ITA) 0 0 2 2
  เยอรมนีตะวันตก (FRG) 0 0 2 2
28   คาซัคสถาน (KAZ) 0 0 1 1
  สเปน (ESP) 0 0 1 1
รวม 91 90 90 271

แบ่งตามประเทศแก้ไข

ประเทศ 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 รวม
  ออสเตรีย (AUT) 3 4 2 3 2 1 2 1 1 1 20
  เบลเยียม (BEL) 1 1 2
  แคนาดา (CAN) 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 25
  จีน (CHN) 1 1 1 2 2 7
  เชโกสโลวาเกีย (TCH) 1 1 1 1 1 5
  เยอรมนีตะวันออก (GDR) 1 1 3 3 1 1 10
  ฟินแลนด์ (FIN) 1 1 2
  ฝรั่งเศส (FRA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12
  เยอรมนี (GER) 2 2 1 1 1 1 8
  เยอรมนี (EUA) 1 2 3
  สหราชอาณาจักร (GBR) 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
  ฮังการี (HUN) 1 1 1 1 1 1 6
  อิตาลี (ITA) 1 1 2
  ญี่ปุ่น (JPN) 1 1 2 1 5
  คาซัคสถาน (KAZ) 1 1
  เนเธอร์แลนด์ (NED) 1 1 1 3
  นอร์เวย์ (NOR) 3 1 1 1 6
  รัสเซีย (RUS) 5 5 5 4 2 5 26
  จักรวรรดิรัสเซีย (RU1) 1 1
  เกาหลีใต้ (KOR) 1 1 2
  สหภาพโซเวียต (URS) 1 2 3 4 4 5 5 24
  สวีเดน (SWE) 3 3 1 1 1 1 10
  สวิตเซอร์แลนด์ (SUI) 1 1 1 3
  ยูเครน (UKR) 1 1 2
  ทีมรวม (EUN) 5 5
  สหรัฐ (USA) 1 1 1 2 1 4 5 4 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 48
  เยอรมนีตะวันตก (FRG) 1 1 2
ปี 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14

จำนวนนักกีฬาแบ่งตามประเทศแก้ไข

ประเทศ 08 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 ปี
  อาร์เจนตินา 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
  อาร์มีเนีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 2 - - - 3
  ออสเตรเลีย - - - - - - - 3 2 6 - - - 2 2 2 4 3 2 4 2 1 1 4 4 15
  ออสเตรีย - - 4 9 2 12 10 4 8 6 10 8 3 6 3 - 2 1 - 1 - 1 2 4 2 20
  อาเซอร์ไบจาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 2 - 2 - 4
  เบลเยียม - 2 3 2 1 4 3 - - - - - - - - 1 1 - - - 1 1 2 1 2 13
  เบลารุส - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 1 - - - 4
  บราซิล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
  บัลแกเรีย - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 1 1 4 3 5 - - - 7
  แคนาดา - - 2 5 6 6 4 6 7 8 12 10 7 11 6 15 17 13 13 10 12 13 12 17 17 23
  จีน - - - - - - - - - - - - - - 2 6 6 4 4 4 11 9 9 9 11 11
  จีนไทเป - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 - - - - - 3
  โครเอเชีย - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 - - - 4
  เชโกสโลวาเกีย - - 1 3 1 3 7 - 4 2 8 8 1 6 2 3 6 6 - - - - - - - 15
  เช็กเกีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 5 4 1 4 3 5 7
  เดนมาร์ก - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 2 1 1 - - - - - 6
  เอสโตเนีย - - - - - 2 - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 3 5 2 - 8
  ฟินแลนด์ - 3 2 3 1 1 - 2 1 - - - - 1 2 - - 3 3 1 1 2 3 - 1 16
  ฝรั่งเศส - 2 5 3 2 - 3 2 3 4 5 5 5 1 1 5 6 12 9 14 8 8 8 9 8 23
  จอร์เจีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 1 1 5
  เยอรมนี 3 - - 8 1 6 - - - - - - - - - - - 6 10 6 4 5 8 10 8 12
  เยอรมนี - - - - - - - 8 4 11 12 - - - - - - - - - - - - - - 4
  เยอรมนีตะวันออก - - - - - - - - - - - 8 7 10 7 8 5 - - - - - - - - 6
  เยอรมนีตะวันตก - - - - - - - - - - - 11 5 4 7 9 8 - - - - - - - - 6
  สหราชอาณาจักร 11 6 6 6 4 12 9 8 8 4 5 7 5 12 9 10 9 7 6 1 2 2 7 6 2 25
  ฮังการี - - - - 4 7 6 6 2 - 2 2 1 3 2 2 3 5 3 2 2 5 3 - 1 19
  อิสราเอล - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 4 2 3 7 7
  อิตาลี - - - - - 2 2 1 2 2 2 2 1 7 2 3 4 7 - 6 9 7 9 11 11 19
  ญี่ปุ่น - - - - 2 5 - - - 3 4 5 4 3 3 4 5 6 4 7 4 6 8 10 9 18
  คาซัคสถาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 - - 2 2 3 5
  เกาหลีใต้ - - - - - - - - - - - 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 - 2 3 7 15
  เกาหลีเหนือ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 - - - 4 1 - 2 5
  ลัตเวีย - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 2 3 - - - - - 2 4
  ลิทัวเนีย - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 2 - 2 - 6
  ลักเซมเบิร์ก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 2
  มาเลเซีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
  เม็กซิโก - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - 2
  เนเธอร์แลนด์ - - - - - - - 1 2 2 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - 6
  นอร์เวย์ - 6 1 3 1 4 3 4 - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 9
  ฟิลิปปินส์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2
  โปแลนด์ - - - - - - - - - - - 2 2 3 - 1 3 2 3 5 4 4 4 - 2 12
  โรมาเนีย - - - - - 3 - - - - - 1 1 - - - - 1 2 1 2 2 1 1 - 10
  แอฟริกาใต้ - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 1 1 - - - - - 3
  รัสเซีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 17 16 16 16 15 - 6
  จักรวรรดิรัสเซีย 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
  นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 1
  เซอร์เบียและมอนเตเนโกร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
  สโลวาเกีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 - 1 1 3 5
  สโลวีเนีย - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1 1 2 - - 5
  สเปน - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - 2 4 4 8
  สวีเดน 4 4 1 1 2 1 - 2 1 - 1 1 1 - 1 2 2 1 - 1 - 1 1 2 1 20
  สวิตเซอร์แลนด์ - 1 1 2 - 3 7 5 4 3 8 1 1 3 2 2 2 - 1 1 4 3 4 - 1 21
  ตุรกี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 4
  สหภาพโซเวียต - - - - - - - - - 4 4 10 10 16 16 17 17 - - - - - - - - 8
  ยูเครน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 10 11 11 7 6 4 7
  ทีมรวม - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - - - - - - - 1
  สหรัฐ 1 2 3 6 12 9 9 10 10 12 12 12 11 15 14 18 16 16 12 13 14 16 15 15 14 25
  อุซเบกิสถาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 4 3 1 1 1 7
  ยูโกสลาเวีย - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - - - - 3
นักกีฬา 21 26 29 51 39 84 64 63 59 71 88 96 67 105 83 112 128 133 129 145 143 147 146 149 153
ประเทศ 6 8 11 12 13 17 12 15 15 14 15 17 18 18 20 20 26 28 28 37 31 35 31 30 32
ปี 08 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18 ปี

อ้างอิงแก้ไข