สหภาพจักรยานระหว่างประเทศ

(เปลี่ยนทางจาก Union Cycliste Internationale)

สหภาพจักรยานระหว่างประเทศ (ฝรั่งเศส: Union Cycliste Internationale) เป็นองค์การที่ทำหน้าที่บริหารกิจการกีฬาจักรยาน โดยเป็นผู้กำหนดระเบียบข้อบังคับ กำหนดกติกาการแข่งขันจักรยานและดูแลควบคุมกีฬาจักรยานให้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบและถูกต้อง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอกล์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สหภาพจักรยานระหว่างประเทศ
Union Cycliste Internationale
ชื่อย่อUCI
ก่อตั้ง14 มิถุนายน 1900; 123 ปีก่อน (1900-06-14)
ประเภทสหพันธ์กีฬา
สํานักงานใหญ่แอกล์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
ทั่วโลก
เว็บไซต์uci.ch

แหล่งข้อมูลอื่น แก้